De verschillende Zorginitiatieven kunnen worden onderverdeeld in categorieën. Deze categorieën ook wel verwerkingsdoeleinden genoemd worden onderscheiden op basis van het specifieke doel waarom deze verwerkt worden.

Statistische doeleinden

 

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen van de Apotheker of een derde-verwerkingsverantwoordelijke.   

 In het kader van de verwerkingen voor het doeleinde Statistische doeleinden zal Farmaflux ook desgevallend Persoonsgegevens die ontvangen en opgeslagen werden in het kader van andere verwerkingen verder opslaan in de ANON databank voor verdere verwerking met het oog op de optimalisatie van de statistische doeleinden, mits het nemen van passende waarborgen en technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de AVG, zoals het pseudonimiseren of anonimiseren van de Persoonsgegevens. De doeleinden van de verdere verwerkingen zullen steeds verenigbaar zijn met primaire verwerkingsdoeleinden. 

C.1. Opvolgen van zorghandelingen

In het kader van het opvolgen van zorghandelingen, worden, op vraag van de projectverantwoordelijke, zoals bijvoorbeeld een lokale beroepsvereniging van apothekers, specifieke zorghandelingen met een zogeheten ZORG-CNK door de Apotheker geregistreerd, waarna FarmaFlux statistische rapporten (met geaggregeerde en anonieme gegevens) opmaakt en ter beschikking stelt van de desbetreffende projectverantwoordelijke. Voor elke specifieke finaliteit van opvolging van zorghandelingen worden de patiëntengegevens volledig geanonimiseerd gerapporteerd.

De specifieke projecten ‘opvolgen van zorghandelingen’ worden hier opgenomen op de website. Je vindt hieronder een tabel van de lopende projecten en de link naar de betreffende projectpagina.

 

C.2. Opvolgen van gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

In het kader van een opgestart project met het oog op het bekomen van ‘inzichten rond een specifiek geneesmiddelgebruik’, stelt FarmaFlux, op basis van de door de Apotheker aangeleverde en opgeslagen gegevens, statistische rapporten (met geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens) op en rapporteert deze naar de betreffende (interne) beleidsvoerders enerzijds of derden anderzijds. Je vindt hieronder een tabel van de lopende projecten en de link naar de betreffende projectpagina.

Kaliumjodide
Data - analyse Registratie COVID-19 sneltesten
Zelftesten
COVID Vaccinatie bereiding en toediening 2022 
Griepmonitoring 2022-2023
Brumammo
Thuislevering
Overeenkomst Data - Federaal gezondheidsbeleid


Daarnaast vind je hieronder ook een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

Statistisch onderzoek

Verwerkingsgrond

Wettelijk art 6 lid1 , f) en art 9 lid 2, j) AVG

Type van gegevens

Geanonimiseerde gegevens

Verwerkingswijze

Het opslaan en anonimiseren van de Persoonsgegevens

Bewaringstermijn

Afhankelijk van het project

 

 


Laatst gewijzigd op 21/12/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.