Apothekers verlengen hun toog tot aan de voordeur…

Wat is het?

Apothekers verlengen hun toog tot aan de voordeur…
Bij het begin van de coronacrisis medio maart 2020 startte APB haar pilootproject Thuisleveringen. Bedoeling ervan was ervoor zorgen dat patiënten over hun medicatie en gezondheidsproducten konden beschikken aangezien ze zich niet mochten/konden verplaatsen. De apothekers werken samen om op een efficiënte manier aan huis te leveren met behulp van een routeplanning.

Omdat thuis leveren al lang ingeburgerd is bij vele apothekers, vooral dan aan kwetsbare, oudere patiënten, werd er eind april 2021 een CNK-code aangemaakt. Op die manier wilden we zicht krijgen op het aantal uitgevoerde thuisleveringen, ongeacht via welk systeem: georganiseerd of individueel; gebruikmakend van een routeplanner of niet.

Vermits elke thuislevering gekoppeld is aan minstens één product, kunnen we veronderstellen dat dit op naam geregistreerd wordt in de apotheeksoftware, zodat de “afleverCNK” er in één moeite aan toegevoegd kan worden.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal thuisleveringen die gedaan worden, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de APB in het kader van beleidsonderzoek.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal thuisleveringen per patiënt vanuit apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering de specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal thuisleveringen die worden afgeleverd per apotheek..

Soort persoonsgegevens 

CNK
5521497 X014 Livraison à domicle - X014 Thuislevering

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

GEMEENTE

Naam gemeente

 

POSTCODE

Nr postcode

 

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

 

Categorie van betrokkene

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Birgit van de Wijer

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens

Corine De Winter


Laatst gewijzigd op 20/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.