Over FarmaFlux

FarmaFlux werd als een overkoepelende vzw opgericht op initiatief van VAN, AUP, APB en OPHACO om de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken op een veilige en uniforme manier te beheren.

De taak van FarmaFlux vzw hierbij is tweeledig: ze waakt over de kwaliteit en de juistheid van de gegevens die de apothekers willen uitwisselen vooraleer ze in de centrale databank van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) terechtkomen. Daarnaast kijkt de vzw strikt toe op het veilig gebruik van de via het GFD gedeelde patiëntengegevens, aangezien FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de privacybescherming van de patiënten.

Het garanderen van veiligheid en uniformiteit is onze absolute prioriteit.

 

Team Flux, we build the future.

Flux werkt mee aan heel wat projecten die gelanceerd worden in het apothekerskorps. Wij noemen onszelf ook wel eens de dienst gegevensstromen of om het met een quote van onze Directeur Marc Buckens te zeggen: “ Wij regelen de stroom bits en bytes van en naar de apotheek.”

Tussen FarmaFlux en iedere apotheek leggen wij ‘pijpleidingen’ aan waar data doorgestuurd wordt.  Wij leveren daar zelf diensten voor of sturen die pijpleidingen door naar andere diensten of naar opslagplaatsen waar data gecapteerd wordt.

Ons development team zorgt voor de aanmaak, het onderhoud en de 24/7 monitoring van die pijpleidingen, zodat de apothekers zonder problemen en continu data kunnen raadplegen, doorsturen enz


Het FarmaFlux team

Fluxteam

Op onze jaarlijkse BBQ zie je vooraan van links naar rechts: Jan, Arno en Marc, achteraan van links naar rechts: Alain, Boris, Barbara, Manon, Corine, Birgit en Tom.

 

Wil je meer weten over Flux? Beluister dan hier onze podcast.