Brumammo is een vzw die belast is met de organisatie van de opsporing van dikkedarmkanker in het Brusselse Gewest.

Wat is het?

Brumammo is een vzw die belast is met de organisatie van de opsporing van dikkedarmkanker in het Brusselse Gewest.  Brumammo doet beroep op de officina apothekers om deel te nemen in een colontest- programma dat de patiënten sensibiliseert.  Via de colontest die bloed opspoort in de stoelgang, kan darmkanker in de vroegste fase vastgesteld worden. Negen op de tien gevallen zijn trouwens te genezen in een vroeg stadium. De colontest kan gratis afgehaald worden in de apotheek in ruil voor een persoonlijke uitnodigingsbrief verzonden door BRUPREV of op vertoon van een medisch voorschrift met de vermelding ‘gratis colontest’. Wat betreft personen zonder uitnodiging of medisch voorschrift, kan de apotheker door het invoeren van het INSZ-nummer via deze link nakijken of die persoon in aanmerking komt.

Op basis van het aantal afgeleverde colontest-kits beoogt Brumammo een zicht te krijgen op de adoptiegraad van de colontesten binnen het Brussels gewest. 

 Brumammo

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald het aantal verpakkingen en aantal patiënten, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan Brumammo in het kader van kankerprojecten.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens

CNK
3690633 NL‘’ Kit screening colorectale kanker project CRC BXL”   FR “Kit dépistage cancer colorectal projet  CRC BXL"
5520762  “X006 Aflevering kit voor screening colorectale kanker” – “X006 Délivrance d’un kit de dépistage du cancer colorectal CRC BXL"

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

Aantal apotheken die bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIËNTEN

Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werd

 

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

Deze gegevens worden 30 jaar bewaard en daana vernietigd.

Gerelateerde links

Colontest: https://www.bruprev.be/nl/bruprev

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Ann Herzeele (voorzitter Pharmacy.brussels)
 

Contactpersoon FarmaFlux


Marc Buckens 
Corine De Winter

Laatst gewijzigd op 24/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.