Op 6 maart 2018 ging een federale informatiecampagne over nucleaire risico’s van start waarin de apothekers een sleutelrol toebedeeld kregen,de preventieve verdeling van jodiumtabletten aan de bevolking.

Wat is het?

Op 6 maart 2018 ging een federale informatiecampagne over nucleaire risico’s van start waarin de apothekers een sleutelrol toebedeeld kregen, nl. de preventieve verdeling van jodiumtabletten aan de bevolking.  De afgeleverde jodium (per verpakking van 10 tabletten voor max. 4 personen) diende geregistreerd te worden op naam van de persoon die de tabletten afhaalde. De aflevering moest vergezeld gaan van ad hoc advies en informatie aan de hand van een brochure. De apotheker kreeg een eenmalige vergoeding van 120 euro voor de distributie en begeleiding van de KI.

Na de start van de campagne maakten APB en OPHACO via Farmaflux maandelijks de statistieken van de afgeleverde jodiumtabletten per regio aan de FOD Binnenlandse Zaken over. Volgens de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens van FarmaFlux conform de GDPR-wetgeving leverden 2.090 apotheken in totaal 262.592 verpakkingen af in de maanden maart en april 2018. Bijna 75% daarvan aan 180.509 individuele patiënten en ruim 25% aan de verantwoordelijken van 2.845 scholen, crèches, enz. Meer dan 85% van de verpakkingen werd buiten de nucleaire risicozones afgeleverd.

Door recente ontwikkelingen werd de vraag nogmaals vanuit de overheid gesteld naar de laatste cijfers van de verkoop van KI pillen

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal afgeleverde dozen kaliumjodide, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de FOD volksgezondheid in het kader van het noodplan nucleair risico.

Verwerkingswijze

De CNK van het product wordt verder verwerkt in het kader van statistische doeleinden

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde jodium tabletten die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens 

Ki 1 1

1 . KI ROW

ColumName

Description

Details

DISPENSATION_MONTH

Maand van aflevering

YYYY/MM

DISPENSED_CNK

1 van de hierboven vermelde codes

 

PRODUCTNAME_FR

Ter ondersteuning

 

PRODUCTNAME_NL

Ter ondersteuning

 

PHARMACY_ZIP

Postcode apotheek

 

VICINITY_NUCLEAR_PLANT

 

 Y/N

NAME_NUCLEAR_PLANT

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_A

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_B

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_F

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_COLLECTIVITEIT

 

 

NUM_UNIQUE_COLLECTIVITEIT

 

 

 

 

2 . KI TOTALS

ColumName

Description

Details

DISPENSATION_MONTH

Maand van aflevering

YYYY/MM

DISPENSED_CNK

1 van de hierboven vermelde codes

 

PRODUCTNAME_FR

Ter ondersteuning

 

PRODUCTNAME_NL

Ter ondersteuning

 

TOTAL_NUMBER_PACKAGES

 

 

TOTAL_NUMBER_PACKAGES_NO_COLLECTIVITY

 

 

TOTAL_NUMBER_PACKAGES_COLLECTIVITY

 

 

TOTAL_NUM_UNIQUE_COLLECTIVITEIT

 

 

TOTAL_NUMBER_PHARMACIES

Totaal aantal apotheken

 

TOTAL_NUMBER_PATIENTS

Totaal aantal patiënten

 

 

Categorie van betrokkene

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van het project

Dit project wordt enkel uitgevoerd op vraag van de overheid in zeer specifieke gevallen.


Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.


Gerelateerde links

Bijkomende informatie

 

Contactpersoon project

Bert Hertenweg

Paul Pardon 

Contactpersoon FarmaFlux


Marc Buckens


Laatst gewijzigd op 20/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.