Op 22 januari 2024 start een nieuwe federale informatiecampagne over nucleaire risico’s waarin de apothekers een sleutelrol toebedeeld krijgen, nl. de preventieve verdeling van jodiumtabletten aan de bevolking.

Wat is het?

De FOD Volksgezondheid lanceert in januari 2024 samen met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en het FAGG een nieuwe sensibiliseringscampagne over nucleaire risico's. Die gaat gepaard met een distributiecampagne van jodiumtabletten in de noodplanningszones rond nucleaire sites. Tijdens deze distributiecampagne moeten de verpakkingen met een productiedatum van voor 2017 omgeruild worden voor een nieuw doosje. 

Apotheken in een noodplanningszone van een nucleaire installatie moeten jodiumtabletten (productiedatum 2010 of vroeger) terugnemen, patiënten in de apotheek actief bevragen of ze al jodiumtabletten in huis hebben,  ze gratis afleveren aan elke burger met bijhorend advies, elke aflevering registreren en de voorraad op peil houden (wettelijke verplichting = 100 g kaliumjodide ofwel 240 doosjes) 

Apotheken buiten de noodplanningszones moeten eventueel oude jodiumtabletten terugnemen, maar dit zal niet vaak voorkomen, ze gratis afleveren aan kwetsbare doelgroepen (gezinnen met kinderen tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven) en iedereen die erom vraagt, telkens met bijhorend advies, naast ook elke aflevering registreren en de voorraad op peil houden.

De apotheker krijgt een eenmalige vergoeding van 250 euro (incl. btw) voor de distributie en begeleiding van deze tabletten.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal afgeleverde dozen kaliumjodide, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de FOD volksgezondheid in het kader van het noodplan nucleair risico.

Verwerkingswijze

De CNK van het product wordt verder verwerkt in het kader van statistische doeleinden

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde jodium tabletten die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens 

Cnk Kaliumjodide

1 . KI ROW

ColumName

Description

Details

DISPENSATION_MONTH

Maand van aflevering

YYYY/MM

DISPENSED_CNK

1 van de hierboven vermelde codes

 

PRODUCTNAME_FR

Ter ondersteuning

 

PRODUCTNAME_NL

Ter ondersteuning

 

PHARMACY_ZIP

Postcode apotheek

 

VICINITY_NUCLEAR_PLANT

 

 Y/N

NAME_NUCLEAR_PLANT

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_A

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_B

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_F

 

 

NUM_PACKAGES_CAT_COLLECTIVITEIT

 

 

NUM_UNIQUE_COLLECTIVITEIT

 

 

 

 

2 . KI TOTALS

ColumName

Description

Details

DISPENSATION_MONTH

Maand van aflevering

YYYY/MM

DISPENSED_CNK

1 van de hierboven vermelde codes

 

PRODUCTNAME_FR

Ter ondersteuning

 

PRODUCTNAME_NL

Ter ondersteuning

 

TOTAL_NUMBER_PACKAGES

 

 

TOTAL_NUMBER_PACKAGES_NO_COLLECTIVITY

 

 

TOTAL_NUMBER_PACKAGES_COLLECTIVITY

 

 

TOTAL_NUM_UNIQUE_COLLECTIVITEIT

 

 

TOTAL_NUMBER_PHARMACIES

Totaal aantal apotheken

 

TOTAL_NUMBER_PATIENTS

Totaal aantal patiënten

 

 

Categorie van betrokkene

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van het project

Dit project wordt enkel uitgevoerd op vraag van de overheid in zeer specifieke gevallen.


Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.


Gerelateerde links

Bijkomende informatie

 

Contactpersoon project

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens

Documentatiedienst APB


Laatst gewijzigd op 09/01/2024

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.