26 januari 2022

Vooruitblikken zonder blozen

Marc Buckens, Directeur Flux en Manon Buyl, apotheker-expert geven ons een kijkje achter de schermen en belichten wat er dit jaar zoal op stapel staat.

Marc Buckens, Directeur Flux en Manon Buyl, apotheker-expert geven ons een kijkje achter de schermen en belichten wat er dit jaar zoal op stapel staat. De hoofdfocus van Flux blijft de apotheker de nodige tools en middelen aanreiken voor de digitalisering van de farmaceutische zorg.

Flux is al jaren synoniem voor het GFD, RAOTD en Assurpharma en dat blijft ook in 2022 zo.

Marc Buckens: “Wel zullen we extra aandacht besteden aan de dematerialisering van de voorschriften, waarbij we samen met de softwarehuizen de hele “keten” vanuit de officina tot en met het ophalen in de tariferingsdiensten verder willen verfijnen en optimaliseren. Daarnaast zal de uitwisseling van het vorig jaar geïntroduceerde farmaceutisch medicatieschema verder geconcretiseerd worden naar de artsen en de ziekenhuisapothekers toe.”

Manon Marc

Data

In samenwerking met de dienst Beroepsontwikkeling van de beroepsverenigingen zet Flux het systeem voor de opvolging van zorghandelingen verder. Daarbij zorgen CNK-codes voor de nodige data om de zorginitiatieven zoals De Groene Enveloppe, Rookstop,… te evalueren en bij te sturen. Marc: “We willen de apotheker ook met tools ondersteunen in zijn begeleiding en beslissingsname bij elke afgifte of gesprek met een patiënt. De FarmaForm (eForm) is bijvoorbeeld zo’n tool die we al gebruiken o.a. voor de registratie van sneltesten, maar die we nog verder ontwikkelen.” Manon Buyl: “Een volgende stap wordt zorggerelateerde informatie via data leveren. Dit betekent dat we bijvoorbeeld bij het GGG (Goed Gebruik Geneesmiddelen) de impact van de begeleiding en de therapietrouw kunnen meten, de bijwerkingen beperken en komen tot een optimale outcome van de behandeling, een beter ziekte-inzicht en een maximaal zorgimpact.”

Visie

Marc: “We dromen ervan de resultaten van de zorgbegeleiding behapbaar en digitaal tot bij de patiënt te brengen. De patiënt zou dan kunnen inloggen op de persoonlijke website van de apotheker en er de informatie vinden over zijn medicatiebegeleiding GGG, de historiek van de afleveringen of andere medicatie gebonden informatie.”
Manon: “Het is onze langetermijnvisie om die meerwaarde te creëren voor de patiënt. Door Covid-19 werden reeds verschillende populatiemanagement tools geïntroduceerd en ook al lijkt het dat mensen in vakjes stoppen niets te maken heeft met gepersonaliseerde zorg, deze diversificatie vormt wel de eerste stap om de specifieke noden van een groep te kunnen inschatten. Door uitbreiding ervan hopen we tot geïndividualiseerde zorg te komen en de personalised medicines.

Intuïtieve tools

De uitdaging is tweeërlei: de apothekers hebben opleidingen nodig om met de tools om te gaan , maar Flux wilt ze zo eenvoudig en intuïtief mogelijk maken, zodat apothekers in één oogopslag een interpretatie/analyse kunnen doen en er een actie aan koppelen. De Farmradar of ‘camembert’, zoals de softwarehuizen hem ook wel noemen, was het eerste voorbeeld van datavisualisatie (zie afb.), maar er wordt verder geëxperimenteerd.”

POP up Griep Nl Taartdiagram 2

Farmradar (‘camembert’)

(R)evolutie

Marc : “De evolutie van Flux is een sterk technologisch gedreven activiteit en dus moeten we op de hoogte blijven van de razendsnelle veranderingen in de wereld van IT en tech. Er komen nieuwe standaarden aan voor de hele healthcare sector, dus ook voor de apothekers. Zo gebruikt Flux als een van de eersten al de FHIR, een internationale coderingsstandaard. Ook zal het farmaceutisch dossier evolueren van één dossier waarin alle gegevens staan op basis van de gestructureerde aflevering van een product naar een dynamisch groeiend dossier met alleen pertinente informatie in functie van de noden.”

Delen van informatie

Marc: “Flux bekijkt ook de mogelijkheden om medicatie gebonden informatie (medicatieschema, syntheserapporten enz.) te delen met collega-apothekers en andere zorgverstrekkers, met name artsen en verpleegkundigen, om tot een gemeenschappelijke versterkte werking in de begeleiding van de patiënt te komen. Zo zetten we verder in op een nationaal uitwisselingssysteem van gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld via de beveiligde PCDH. Ook vanuit de regio’s krijgen we vragen om samen te werken.”

Teamwork

Marc: “Manon en ik doen dit werk natuurlijk niet alleen. Binnen het coreteam van Flux zijn alle nodige disciplines aanwezig om een snelle doorstart te kunnen maken voor elk project: Manon is apotheker en neemt deel aan elke Task Force (vaccinatie & testing) om de noden te begrijpen en vertaalt ze naar het tech team dat op zijn beurt een oplossing bedenkt, zoals de eForms bijvoorbeeld. Flux heeft intussen alle basislagen van captatie, verwerking, opvolging en beveiliging ontwikkeld en kan nu voortwerken aan een breed dienstenaanbod voor de apotheker.”

 


Laatst gewijzigd op 26/01/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.