17 oktober 2022

RAOTD

Iedereen weet dat elke apotheker gehouden is zijn documenten zoals (elektronische) voorschriften minstens 10 jaar bij te houden. De apotheker mag deze documenten ook in elektronische vorm archiveren bij een erkende tariferingdienst.

Wat is het?

Iedereen weet dat elke apotheker gehouden is zijn documenten zoals (elektronische) voorschriften minstens 10 jaar bij te houden. De apotheker mag deze documenten ook in elektronische vorm archiveren bij een erkende tariferingdienst.

De dienst RAOTD werd ontwikkeld op vraag van de tariferingsdiensten. Doel is een centraal register op te stellen en als onderaannemer van de apothekers en de tariferingsdiensten volgende diensten uit te voeren:

  • de opslag van de wettelijk verplicht te archiveren documenten in een centraal register, in een eerste fase enkel het elektronisch voorschrift. Deze stroom wordt ‘RAOTD’ genoemd (Recip-e Archiving OT/TD).
  • de tarifering van elektronische voorschriften ten aanzien van de verzekeringsinstellingen

Aansluiting 

Indien u interesse heeft om deze dienst te gebruiken, dient u contact te nemen met uw tariferingsdienst.

Verwerkingsdoeleinde

De Apotheker is op basis van artikel 39,§3  van het KB van 21 januari 2009 houdende de onderrichtingen voor apothekers gehouden  om de (elektronische) voorschriften voor minstens 10 jaar bij te houden. De Apotheker kan de elektronische archivering van deze documenten toevertrouwen aan  een erkende tariferingsdienst (TD), die  de betreffende documenten doorstuurt naar de verzekeringsinstellingen. De Apotheker geeft aan FarmaFlux de toestemming en de instructie om de elektronische voorschriften, na controle op correctheid en uniformiteit, op te laden in het RaOTD, Recip-e Archiving Office Tarification/TarificatieDienst, een  opslagbestand  voor versleutelde elektronische voorschriften.

Verwerkingswijze

In de specifieke uitbreiding voor RAOTD zal de TIP de gegevenscollectie ondersteunen in het kader van het archiveren van de elektronische voorschriften. Concreet worden de gegevens van het elektronisch voorschrift overgemaakt aan het RAOTD archief, dit met het oog op het aanleggen van een elektronische archief waarin de elektronische voorschriften -afgeleverd in officina-apotheek- eenduidig wordt bewaard ongeacht de evolutie van softwarepakket, tariferingsdienst en apotheker-titularis.

Daarnaast wordt tijdelijke “queuing” (bewaring) van 12 dagen opgevangen door de TIP. Tijdelijke niet-beschikbaarheid van één van de TD’s kan hiermee worden opgevangen. Nadat de gegevens worden opgeslagen heeft de TD 12 dagen de tijd om de gegevens van de TIP servers van FarmaFlux te komen halen

Type van persoonsgegevens

Categorie van gegevens

Bewaring van de gegevens

INSZ nummer van de patiënt

10 jaar

RIZIV nr apotheek

10 jaar

Cnk

10 jaar

RIZIV nummer voorschrijver

10 jaar

Datum van aflevering

10 jaar

RID code voorschrift

10 jaar

versleuteld voorschrift

10 jaar

timestamp en serienummer voorschrift

10 jaar


Laatst gewijzigd op 17/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.