05 september 2023

Eline Rammant over de geïntegreerde zorgprojecten

Begin 2023 gingen de in 2016 opgestarte chronic care projecten een nieuwe fase in als samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg. Eline Rammant, projectcoördinator bij de Koepel vzw (Sibe - Samen is Beter) licht hier de stand van zaken toe.

In het verleden kwamen verschillende projecten geïntegreerde zorg (Zorgzaam Leuven, Résinam, Chronilux, …) reeds aan bod in onze blogs. Initieel zouden ze eindigen in 2022, maar in de zomer 2022 werd beslist om er nog een tweejarige transitieperiode aan toe te voegen. De doelstelling werd verruimd in die zin dat de projecten niet meer enkel naar chronisch zieken gericht zijn, maar eerder een voorbereiding vormen voor de verdere transitie naar geïntegreerde zorg binnen de regio’s.

“Wij zijn de lijm”

Eline Rammant van de Koepel vzw: “Het is onze taak om de zorgprofessionals en hulpverleners in drie eerstelijnszones binnen de regio West-Vlaanderen aan te sturen, te informeren en te sensibiliseren rond geïntegreerde zorg; dit in nauwe samenwerking met de bestaande structuren zoals de eerstelijnszones, de ziekenhuisnetwerken en de netwerken geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn eigenlijk een beetje de lijm tussen deze structuren en tussen de zorg- en welzijnsorganisaties. Dankzij de input van de stakeholders proberen we het overzicht te bewaren van waar iedereen mee bezig is en bouwen we bruggen. Ook starten we zelf innovatieve projecten in het kader van een kwaliteitsvolle, geïntegreerde zorg.”

Patiëntcentrale zorg

In diepte-interviews polste de Koepel naar de ervaringen van burgers/patiënten met zorg om te kijken wat er beter kon en wat de sterktes waren. Daarnaast zetelt er een patiëntvertegenwoordiger in de Raad van bestuur van De Koepel, ook nemen ze de stem van de mantelzorger mee. Eline:” Het is niet zo vanzelfsprekend om mensen te vinden die mee willen nadenken. Toch werken we zoveel mogelijk bottom-up en begeleiden we ook professionals via opleidingen rond bijvoorbeeld doelgerichte zorg en patient empowerment.”

Nut van de Groene enveloppe

Volgens Eline is de uitwisseling van het papieren medicatieschema na een ziekenhuisopname alvast een manier om bruggen te bouwen tussen de tweede en de eerste lijn in afwachting van digitale gegevensdeling. Eline: “Ook al blijft het percentage enveloppen die bij de apotheker terechtkomen in onze regio hangen op 25%, we weten dankzij de studie van de KU Leuven wel dat door de vastgestelde discrepanties fouten worden vermeden. Door deze resultaten te communiceren naar o.a. de ziekenhuizen en de apothekers tonen we aan dat hun inspanningen lonen.”

Geen data-analyse

Eline: “Vanuit ons project wilden we bepaalde gegevens analyseren van meer dan 5000 personen, maar we zijn daar op de GDPR-beperkingen gestoten. Ook met de data van de geïncludeerde personen uit de 12 projecten van geïntegreerde zorg gebeurt, naar mijn weten, momenteel niets, terwijl we daaruit allicht een schat aan informatie zouden kunnen halen. Dit houdt ons echter niet tegen om data te verzamelen, samen te leggen en te gebruiken bij de opmaak van onze activiteiten.” Zo wordt bekeken hoe er vanuit de samenwerkingsverbanden kan gewerkt worden aan populatiemanagement.

Wat na 2024?

Momenteel is men bezig met de opmaak van het interfederaal plan geïntegreerde zorg en de eventuele plaats van de samenwerkingsverbanden hierin. Eline: “Voor de coördinatoren en voor onze partners zou het goed zijn dat er een einde komt aan de onzekerheid en de onduidelijkheid over de toekomst van de samenwerkingsverbanden. Ik hoop echt dat we met de opgebouwde expertise iets duurzaams kunnen maken. Intussen zijn we ook op zoek naar partners die binnen hun reguliere werking zaken verderzetten die wij gestart zijn. In onze regio gaan alvast enkele ziekenhuizen verder met de Groene enveloppe.”

Toekomstvisie

Eline zou in de toekomst als samenwerkingsverband het mandaat willen hebben om innovatieve projecten rond geïntegreerde zorg uit te werken en uit te testen om deze daarna over te dragen naar de reguliere werking. Eline: “Zo zouden we bijvoorbeeld financieringsmodellen uittesten in nauwe samenwerking met onze partners. Het lijkt me interessant om verder eerstelijnszone overstijgend te werken en volgens de contouren van bijvoorbeeld een ziekenhuisnetwerk activiteiten op te zetten.

Wat ze vooral belangrijk vindt, is de interesse van gemotiveerde partners die echt geloven in het verhaal van geïntegreerde zorg warm te houden.

Laten we hopen dat de overheid tijdig haar huiswerk maakt.

Meer info:

https://vlaamsapothekersnetwerk.be/nieuws/doelen-en-themas-van-de-11-samenwerkingsverbanden-geintegreerde-zorg

 

 


Laatst gewijzigd op 06/09/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.