19 oktober 2022

Zorgzaam Leuven

Zorgzaam Leuven is een veranderingsproject naar zorgintegratie voor chronisch zieken.

Wat is het ?

Zorgzaam Leuven is een veranderingsproject naar zorgintegratie voor chronisch zieken. Het werd in 2018 voor een eerste fase van 5 jaar opgestart als één van de twaalf landelijke beleidsvoorbereidende overheidsprojecten en het wordt gedragen door een consortium van meer dan 60 lokale organisaties. Zorgzaam Leuven zet in op vernieuwing van de gezondheids- en welzijnszorg. De Leuvense apothekers nemen deel aan verschillende acties rond farmaceutische zorg: voortgezet huisapothekerschap, zorgzame thuislevering van medicatie, medicatie reconciliatie, GGG voor COPD-patiënten,  zorgzame buurtteams, gezondheidsbevordering en telefarmacologie service.
 
Farmaflux capteert  CNK-codes die wijzen op een zorgbehandeling.
 
Logo Zzl Hr

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, met name over het aantal aangeboden diensten en het effect daarvan op chronische patiënten, is FarmaFlux verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens tot geaggregeerde en anonieme gegevens en het ter beschikking stellen van deze (geaggregeerde en anonieme) resultaten aan de lokale beroepsvereniging in het kader van de ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK. Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonmiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens 

Zorgzaam Leuven
Categorie Betrokkene 2 (1)

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Marie Van de Putte 
Coördinator Zorgzaam Leuven – aansturing project en contacten met de overheid – Apotheker, PhD marie.zorgzaamleuven@gmail.com                                                                                                              Maria Theresiastraat 63/A – 3000 Leuven

Marie Claeys
marieclaeys.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be


Laatst gewijzigd op 19/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.