FarmaFlux is een provider van ondersteunende tools, instrumenten en oplossingen voor het apothekerskorps. Zoals blijkt uit onderstaande initiatieven doen wij in feite heel veel katalyserend werk achter de schermen, waarbij wij de apothekers ondersteunen in de uitvoering van hun zorgtaken.

“Data is het nieuwe goud”, blijkt duidelijk uit onderstaande zorginitiatieven waarbij dataverzameling of data-analyse de “key” is.

Indien interesse in de resultaten, kan u steeds terecht bij bij de contactpersoon vermeld bij het zorginitiatief.

De verschillende Zorginitiatieven kunnen worden onderverdeeld in 4 grote categorieën. Deze categorieën ook wel verwerkingsdoeleinden genoemd worden onderscheiden op basis van het specifieke doel waarom deze verwerkt worden.

Zorgzaam Leuven

Groot-Leuven (Leuven centrum, Korbeek-Lo, Heverlee (Haasrode), Wilsele, Wijgmaal, Kessel-Lo) schakelt zich in voor de herprogrammering van de zorg voor chronische zieken met een pilootfase 2017-2021.

“De Groene enveloppe”

“De Groene Enveloppe” is een Project Transmurale Zorg, opgestart vanuit de beroepsvereniging KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekers Gild) dat monitort hoeveel medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis de lokale huisapotheker bereiken. 

Post Covid-19

Dit project is een initiatief van Zorgzaam Leuven en Verbonden in ZOHrg Tienen om de post-COVID patiënten te includeren aan de hand van een zorgcode. 

Psychofarmaca in WZC

In 2013 startte WZC Leiehome in Drongen, met ondersteuning van de Universiteit Gent, een intern kwaliteitsproject om het onoordeelkundige psychofarmacagebruik in WZC te verminderen en een efficiënter psychofarmacabeleid uit te bouwen.

Kaliumjodide (KI)

Op 6 maart 2018 ging een federale informatiecampagne over nucleaire risico’s van start waarin de apothekers een sleutelrol toebedeeld kregen, nl. de preventieve verdeling van jodiumtabletten aan de bevolking.

Medicatiebegeleiding

Twee nieuwe zorgcodes worden voorzien om de begeleiding van patiënten door apothekers na ontslag uit een schakelzorgcentrum (SZC) te registreren. Deze codes zijn in lijn met de code gekoppeld aan de bestaande enveloppe actie, maar laten toe de patiënten die ontslagen zijn uit een SZC te definiëren.

Masker 19

Vanuit de strategische TaskForce Corona werd beslist “masker 19”, codewoord voor huiselijk geweld te ondersteunen. Een slachtoffer van huiselijk geweld kan dit bij de apotheker signaleren door te vragen naar een ‘masker 19”.