20 oktober 2022

Chronicopôle en Rélian - Medication review

De vzw’s Chronicopôle en RéLIAN zijn twee geïntegreerde zorgprojecten voor chronisch zieken die in 2018 gezamenlijk door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werden opgestart.

Wat is het ?

De vzw’s Chronicopôle en RéLIAN zijn twee geïntegreerde zorgprojecten voor chronisch zieken die in 2018 gezamenlijk door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werden opgestart. 
Het “Medication review” project bestaat uit:
– Aanpassing van het medicatiebeheer van patiënten met chronische ziekten
– Bestrijding van multimedicatie
– De behandeling gemakkelijker in te nemen, veiliger voor de patiënt en beter afgestemd op zijn situatie
– Huisartsen en apothekers laten samenwerken voor chronische patiënten


De projecten Chronicopôle en RéLIAN lopen sinds 01/01/2018 en tot 31/12/2022 en zo mogelijk daarna.

Het doel van deze projecten is het realiseren van de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg zoals voorzien in het Gezamenlijk plan voor chronisch zieken: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” (Belgisch Staatsblad van 11 december 2015), in de Gids voor proefprojecten (Belgisch Staatsblad van 22 september 2016), ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald van het aantal Medication reviews er werden uitgevoerd, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de betrokken overheden

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en gesprekken die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde rookstopgesprekken die worden gedaan per apotheek.

 

Soort persoonsgegevens

5521687              CCP_09  Medication review Relian

5521679              CCP_10  Medication review Chronicopôle

Tabel Verwerkte Gegevens
Categorie Betrokkene 3 (3)
Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden10 jaar bijgehouden en verwijderd. 
 
 

Gerelateerde links 

Integreo Chronipôle

Integreo Rélian

www.maladieschroniques.be

Bijkomende informatie

Contactpersoon van het project

Coördinatrice: Céline Hoerner 
Rue Saint-Vincent 12, 4020 Liège
coordination@chronicopole.be
tel. 0470 44 35 65

Contactpersonen bij FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be 


Laatst gewijzigd op 20/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.