25 januari 2023

Tarieven

Om te kunnen gebruikmaken van de FarmaFlux diensten zijn er 2 verplichte aansluitingen naast een aantal optionele diensten.

Verplicht om te kunnen gebruikmaken van de FarmaFlux diensten:

  • Aansluiting FarmaFlux:  0€/100€
    Voor apothekers aangesloten bij één van de initiatiefnemers (APB, OPHACO, VAN, AUP) bedraagt de activeringskost 0€, anderen betalen eenmalig 100€.

Optionele diensten

* Indexering
De verkoopprijs kan worden aangepast in functie van de toename van de productiekosten ten gevolge van een stijging van de salarissen, brandstoffen.
De apotheker zal van deze prijsverhoging schriftelijk in kennis worden gesteld 1 maand voor de effectieve toepassing. Indien de apotheker niet akkoord gaat met deze prijsverhoging, kan hij deze overeenkomst eenzijdig opzeggen mits het versturen van een aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na kennisname.


Laatst gewijzigd op 25/01/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.