Telkens een patiënt een apotheek bezoekt, worden zijn identiteit, de CNK van het afgeleverde geneesmiddel, de afleveringsdatum, de afgeleverde hoeveelheid en posologie in het GFD geregistreerd. De bedoeling is inzicht geven in de medicatiehistoriek van de patiënt en gegevens verwerken rond voortgezette farmaceutische zorg om op die manier de apotheker maximaal te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn zorgtaak.

Werking

Deze inkomende gegevens worden via de TIP versleuteld opgeslagen in de centrale databank van het GFD. Enkel officina-apothekers hebben toegang hebben tot deze centrale databank, mits de geïnformeerde toestemming van de patiënt (zie verderop). De medicatiegegevens mogen enkel geraadpleegd worden in de apotheek waar de patiënt zijn geneesmiddelen komt afhalen. Het delen van het farmaceutisch dossier is geen verplichting en de patiënt mag op elk ogenblik zijn geïnformeerde toestemming herroepen.

Dankzij het GFD zal elke apotheker tot wie een patiënt zich wendt, die hem zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven, beschikken over een volledig overzicht van de medicatie en hem/haar optimaal kunnen begeleiden.

Geïnformeerde Toestemming

De geïnformeerde toestemming of e-Health consent past in het kader van de ‘patient empowerment’ waarbij de patiënt zelf zijn gezondheid in handen neemt. Het is de expliciete toestemming die de patiënt geeft aan zorgverleners die hem behandelen om zijn gezondheidsgegevens elektronisch en beveiligd te delen.

In de loop van ons leven raadplegen we verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen ze u immers beter behandelen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Maak u patiënt duidelijk dat: