26 september 2023

Gegevensdeling met patiënten, zorgverstrekkers en overheid: een nieuw pioniersverhaal

Onlangs kondigden we aan dat APB en OPHACO een sectorbreed akkoord met het RIZIV aangingen, waarbij FarmaFlux instaat voor de gegevensdeling met patiënten, hun zorgverstrekkers en de overheid. Gezien het belang van dit akkoord, gaan we er nog eens op in.

Apothekers zijn altijd al pioniers geweest in de digitalisering. Net geen 10 jaar geleden werd FarmaFlux vzw opgericht door APB, OPHACO en de regionale beroepsverenigingen om de veiligheid en uniformiteit van gegevensuitwisseling tussen apotheken te beheren voor het gebruik van het GFD, AssurPharma en RAOTD. Daarnaast ontwikkelde FarmaFlux de laatste jaren de sensibiliserende pop-up voor griep- en covidvaccinatie, de eForms voor de registratie van de COVID-19 antigeentests en recent nog de pop-ups voor twee nieuwe diensten in de apotheek: afbouw benzodiazepines & medicatienazicht.

Als gevestigde waarde is FarmaFlux dan ook het meest geschikte vehikel voor de concrete uitvoering van dit RIZIV-akkoord. Het bezorgen van een uniform zicht aan patiënt, zorgverstrekker en beleid met betrekking tot de afgeleverde producten in de apotheek vormt dan ook opnieuw een pioniersverhaal in de digitalisering.

Wat houdt dit akkoord precies in?
Voor de patiënt

Door dit akkoord wordt het voor de patiënt eenvoudiger om al zijn op naam afgeleverde producten van de laatste zes maanden via het VIDIS-platform te raadplegen die door de apotheker werden geregistreerd. De patiënt heeft een volledig overzicht van zijn medicatie, hetgeen kan bijdragen tot therapietrouw en patient empowerment.

Voor zorgverstrekkers …

Als apotheker zijn we gespecialiseerd in geneesmiddelen. Het is een absoluut voordeel dat wij geneesmiddelgebonden informatie nu kunnen delen met het zorgteam rond de patiënt, zodat iedereen een uniform zicht heeft op die patiënt. Zo kunnen bijvoorbeeld over-, onder- en foutief gebruik van geneesmiddelen worden vastgesteld en vermeden. Resultaat: een hogere zorgkwaliteit en een vlottere multidisciplinaire samenwerking.

… mits toestemming

Terwijl het evident is dat de patiënt toegang heeft tot zijn eigen afleveringenhistoriek zal de zorgverstrekker wel moeten aantonen dat de patiënt vooraf zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven en dat hij een therapeutische relatie heeft met de patiënt (d.w.z. deel uitmaakt van het zorgteam rond de patiënt). De privacyregels worden hier uiteraard streng bewaakt.

Voor de overheid

Het is logisch dat de patiënt, de apotheker en de zorgverstrekker over dezelfde gedigitaliseerde informatie beschikken wanneer ze in dialoog gaan over het medicatiegebruik van die patiënt. Via het akkoord kunnen we er echter voor zorgen dat ook de federale overheid (RIZIV, FAGG, Sciensano ...) over relevante gezondheidsdata beschikt om het zorgbeleid te ondersteunen en op te volgen.

Anoniem

Let wel, de overheid krijgt geen zicht op wie de patiënt, de voorschrijvende arts of de afleverende apotheek is, want FarmaFlux zorgt ervoor dat ze niet rechtstreeks identificeerbaar zijn. Er wordt enkel inzicht gegeven in welk product op welke datum afgeleverd wordt. In een tweede fase – wanneer de nodige machtigingen en privacy verzekerd zijn – beogen we het gezondheidsbeleid een accurater beeld te bezorgen via gepseudonimiseerde data. Zonder te weten wie de patiënt is, kan het zorgbeleid dan de impact van genomen beslissingen op termijn opvolgen. Apothekers of artsen zullen mogelijks op basis van regio of specialisatie wel getypeerd, maar niet geïdentificeerd kunnen worden. Dit alles gebeurt natuurlijk mits strikte respectering van de GDPR-wetgeving.

What’s in it for the pharmacist?  

De vergoeding die FarmaFlux voor dit akkoord ontvangt, zal deels rechtstreeks terugvloeien naar de apotheker en deels geïnvesteerd worden in de uitbreiding van ondersteunende diensten voor de apotheker en de verdere digitalisering van het beroep.

Meer info over het akkoord vind je in dit artikel.

Nog vragen?

Vragen rond dit akkoord kan je sturen naar info@farmaflux.be.

 


Laatst gewijzigd op 26/09/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.