Marc Buckens en Manon Buyl over wat er leeft bij Flux

Vandaag deel 1 van een vierdelige reeks over het Flux team : waar zijn ze mee bezig en wie zit er achter de schermen? Marc Buckens, Directeur Flux en Manon Buyl, Apotheker Expert bijten de spits af en vertellen wat er dit jaar hoog op hun agenda staat.

Marc Buckens: “In feite zijn er drie grote werven dit jaar. Onze eerste prioriteit is streven naar de stabiliteit van de systemen (AssurPharma, GFD, RAOTD) en ze tegelijk ook wat verfijnen. De positieve suggesties die we vorig jaar vanop het terrein kregen, blijven dan ook hoog op de agenda staan. Zo denken we onder andere na over het opnemen van de voorschrijvende arts en analyseresultaten in het GFD. Daarnaast zouden apothekers in fase 2 van het GFD elkaar bijvoorbeeld kunnen waarschuwen voor overmedicatie.”

Betere gegevensuitwisseling
Buckens vervolgt: “Ten tweede beogen we de medicatiehistoriek te ontsluiten naar patiënten en collega-zorgverstrekkers. Vandaag hebben zij hier nog onvoldoende zicht op. Als apotheker kan je reeds vanuit het softwarepakket een medicatieschema maken.  We zullen echter in de back end – dit is achter de schermen – de opslag en het delen van die technologieën stroomlijnen, organiseren en aansluiten als een volwaardige hub op de Hubs-Metahub (1) van de overheid. Op die manier trekken we de uitwisseling van patiëntengegevens open naar andere zorgverstrekkers, de eerstelijn en de ziekenhuizen.”

Zinvol data delen
Manon Buyl:  “De derde werf voor Flux is ‘We want the right data’. Het gaat hier niet meer over de kwantiteit, want er wordt heel veel data verzameld, maar over de kwaliteit. De vraag is of de data die wij verzamelen de juiste data is en welke data we nodig hebben om de apotheker te begeleiden in het kader van de zorg en zorgbegeleidingsinitiatieven. “
Op onze website vind je een reeks zorginitiatieven, waaronder Psychofarmaca in de woonzorgcentra, De Groene Enveloppe en Zorgzaam Leuven.

Warme oproep
Buckens: “Ook tijdens deze coronaperiode zagen zorginitiatieven het licht, bijvoorbeeld Masker 19 en ZZL Post Covid-19. Eigenlijk beogen we vanuit Flux/Farmaflux/APB initiatieven te ondersteunen op het moment van afgifte aan de patiënt in de apotheek. We willen kwantitatieve informatie ter beschikking stellen, zodat de apotheker zijn job als kwalitatieve zorgverstrekker kan doen. Omdat die zoektocht naar kwaliteitsvolle data onontgonnen terrein is, doen we een oproep aan iedereen die extra informatie van de patiënt zelf wil ontvangen om warme zorgbegeleiding te doen op het moment van afgifte.”

Data driven zorgverstrekker
Naast deze drie grote werven experimenteert Flux ook met nieuwe technologieën en gaat bijvoorbeeld na of artificiële intelligentie (AI) iets kan betekenen. Buckens: “Met FreddyFlux als spreekbuis zitten we niet alleen bij de top van de eHealth influencers, maar willen we ook op een behapbare manier duidelijk maken wat ICT kan betekenen voor de gezondheidszorg. Daarnaast toont FreddyFlux dat sociale media een positief kanaal kan zijn voor feedback en vragen vanop het terrein eerder dan voor het ventileren van frustraties als er iets hapert.” Buyl: “Wij zijn inderdaad op zoek naar een positieve dialoog tussen apothekers, collega zorgverstrekkers en het FarmaFlux team om samen verder die data driven toekomst uit te bouwen voor de data driven zorgverstrekker.”

(1) De bedoeling van het Hubs-Metahub-systeem is een zorgverlener de mogelijkheid bieden alle elektronische documenten met betrekking tot de gezondheid en het welzijn die voor een bepaalde patiënt beschikbaar zijn, terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze opgeslagen zijn en ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt.

Published by

Related Posts