Wat is het?

Dit project is een initiatief van Zorgzaam Leuven en Verbonden in ZOHrg Tienen om de post-COVID patiënten te includeren aan de hand van een zorgcode. De codes worden gekoppeld aan het systeem van de bestaande enveloppe met voorschriften en het medicatieschema die patiënten ontvangen bij ontslag uit het ziekenhuis of schakelzorgcentrum. De codes laten toe de COVID patiënten te differentiëren.

Doel

Via inclusie in de Chronic care projecten kan het zorggebruik van de patiënten anoniem en geaggregeerd in kaart gebracht worden via Healthdata en met de steun van het wetenschappelijk consortium FAITH. De datacollectie gebeurt mits respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van apotheker en patiënt.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Contactpersoon project

Marie Van de Putte 
Coördinator Zorgzaam Leuven – aansturing project en contacten met de overheid – Apotheker, PhD
Maria Theresiastraat 63/A – 3000 Leuven
marie.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be

Doel