16 januari 2019

Online gezondheid in Europa

Dat we met zijn allen almaar meer online op zoek gaan naar informatie of in interactie gaan met aanbieders van allerlei diensten, is een feit.

Dat we met zijn allen almaar meer online op zoek gaan naar informatie of in interactie gaan met aanbieders van allerlei diensten, is een feit. Gezondheid is daarop geen uitzondering. De hoeveelheid online beschikbare informatie over gezondheid en ziekte neemt toe, evenals de mogelijkheden voor elektronische interactie met zorgverleners.

Afspraak online 

Uit een studie van Eurostat blijkt dat één op de acht EU-burgers (13%) in 2016 online een afspraak maakte met een arts of therapeut in de gezondheidszorg, tegenover één op twaalf (8%) in 2012 (zie tabel). Van de Denen maakte bijna de helft (49%) in 2016 een medische afspraak online (29% in 2012), terwijl dat in België 22% was, wat een verdubbeling betekende tegenover 2012. Op de tweede en derde plaats volgen Finland en Spanje die respectievelijk 35% en 30% medische afspraken online maakten. In Cyprus was het aantal online afspraken in beide jaren nul, terwijl in Griekenland en Bulgarije dit percentage respectievelijk 2% en 3% was. In alle landen, met uitzondering van Cyprus, zien we tussen 2012 en 2016 een gemiddelde stijging van 63%. De grootste stijgers zijn België, Denemarken, Nederland, Luxemburg en Hongarije.


Online Medical Appointment (1)


Gezondheidsinfo online

De cijfers van 2017 tonen dat de helft van alle EU-burgers (51%) – en ongeveer evenveel Belgen (52%) –online naar gezondheidsinformatie zochten, goed voor bijna een verdubbeling sinds 2008. De kampioenen hierin zijn de Nederlanders (71%) en de Finnen (69%). Cyprus, de grootste stijger tussen 2008 en 2017, klom dan weer van 10% naar 59%. Hekkensluiters zijn de Roemeense, Italiaanse, Bulgaarse en Ierse inwoners waarvan minder dan 40% online was voor gezondheidsinformatie. Bekijken we echter de cijfers van 2018, dan zien we voor enkele landen waaronder België een lichte daling, nl. van 52% naar 46%. Geen slecht nieuws eigenlijk, het betekent dat de patiënt zijn advies o.a. weer haalt bij zijn apotheker.

Verschillen 

De studie vermeldt tenslotte ook verschillen naar leeftijd en sociaaleconomische groepen bij de toegang en het gebruik van het internet voor gezondheidsdoeleinden. Dat slechts 30% van 65-74 jarigen in de EU in 2017 online toegang heeft tot gezondheidsinformatie tegenover 55% van de groep tussen 25-64 jaar verwondert ons niet echt, net als het feit dat gezinnen met een laag inkomen slechts 40% online toegang hebben tot gezondheidsinformatie, terwijl dat bij die met een hoog inkomen 60% bedraagt.

Het volledige rapport vindt u hier

Bron : OECD/European Union (2018), “Individuals using the internet to access health services and health information”, in Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris/ European Union, Brussels.
DOI: https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-57-en


Laatst gewijzigd op 16/01/2019

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.