Assurpharma : nuttig en user & privacy friendly

In deze blog zetten we de dienst AssurPharma even in de kijker. Aan het woord is Melissa Thirion, Adviseur Juridische studies en Gezondheid bij Assuralia, Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen.

Wat is Assurpharma?
In 2015 startte de dienst AssurPharma, een samenwerkingsproject tussen de Belgische apothekers en 8 verzekeraars: AG Insurance, Allianz, AXA, Belfius Insurance, DKV, Ethias, KBC en Justitia om een einde te maken aan het per post versturen van BVAC-attesten (‘apotheekbriefjes’). Hiertoe sloot de Beroepsvereniging Assuralia een overeenkomst met APB en OPHACO, respectievelijk de beroepsvereniging van zelfstandige en coöperatieve apotheken.

Dankzij deze samenwerking kan een patiënt, in geval hij geneesmiddelen terugbetaald krijgt via zijn  hospitalisatieverzekering[1] of via een verzekering voor ambulante zorgen, zijn BVAC-attesten automatisch en digitaal vanuit de apotheek naar de verzekeraar laten sturen.

Userfriendly
Melissa Thirion: “De belangrijkste reden waarom het samenwerkingsproject werd opgestart, is omdat dat zowel voor patiënt als verzekeraar minder administratieve rompslomp en papierwerk met zich mee bracht. Dankzij de automatische verwerking en het gebruiksgemak betekent het meer comfort voor de verzekeraars en een snellere terugbetaling voor de patiënt. Een win-win situatie voor beide partijen!”

Positief over de hele lijn
Melissa Thirion vervolgt: “Bij mijn weten is er in al die jaren geen enkele BVAC verloren gegaan en is er van grote problemen gelukkig geen sprake geweest. Af en toe liep er wel eens iets kleins fout, maar dat was altijd snel opgelost. In ‘t begin vreesden we dat de meer landelijk gelegen apothekers dit systeem niet zouden volgen, maar die vrees blijkt ongegrond zoals trouwens blijkt uit onderstaande cijfers. Quasi alle apotheken hebben het systeem onderschreven en willen het gebruiken. Bovendien reageren apothekers en verzekeraars unaniem positief, getuige daarvan het net vernieuwde samenwerkingscontract.”

Privacy gegarandeerd
Hoe zit het met de privacy? Behalve de verzekeraar en de apotheker krijgt niemand inzage in je medische gegevens op het BVAC-attest. In de apotheek wordt het attest ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden en via een beveiligde verbinding komt het bij de betrokken verzekeraar terecht die de informatie kan ontsleutelen. Voor deze digitale stroom staat de beveiligde technologie van FarmaFlux in. Het project kreeg bovendien groen licht van de Privacycommissie.

Nuttig
Dat de dienst AssurPharma heel zeker zijn nut bewijst, zien we als we de cijfers bekijken.


Aantal verstuurde BVAC’s per maand in 2018

In 2018 verstuurden 4697 apotheken maar liefst 931.010 BVAC’s naar de verzekeraars. Voor de eerste helft van 2019 staat de teller zelfs al op 724.785.

Volgende blog op 21/08 : Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier : een checktool met pluspunten  


[1] Bij Ethias ook via een arbeidsongevallenverzekering.

Published by

Related Posts