IN DEZE RUBRIEK VIND JE EEN DATALEXICON DAT JE VERTROUWD MAAKT MET EEN AANTAL VEELGEBRUIKTE BEGRIPPEN

F

FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources, een internationale coderingsstandaard, die FarmaFlux als een van de eersten in België gebruikt.

g

Geanonimiseerde data: data wordt op een onomkeerbare manier versleuteld, zodat deze nadien op geen enkele manier terug te leiden is tot de initiële (persoons)data.

Geaggregeerde data: samengevoegde data zodat de rapportering niet gebaseerd is op data van één persoon, handeling enz., en terugleiden tot die ene persoon of handeling onmogelijk is.

p

PCDH: Pharmaceutical Care Data Hub, server die momenteel het versleutelde GFD host. Via deze link krijg je uitgebreide informatie (in het Engels).

Populatiemanagement is werken aan de gezondheid van een populatie die afgebakend is op basis van vastgestelde criteria (leeftijd, aflevergegevens medicatie,…). We zoeken antwoorden op vragen als welke gezondheidswinst wil een patiënt boeken en hoe zorgen we ervoor dat een correct medicatiegebruik daartoe bijdraagt? Kan de aanpassing van het medicatieschema of een GGG-gesprek met een patiënt resulteren in grotere therapietrouw en gezondheidswinst? Dankzij data-analyse op populatieniveau kunnen we het geneesmiddelengebruik analyseren, alsook therapieontrouw en bepaalde aandoeningen tijdig opsporen.E