Vaccinatie Booster Informatiecampagne

Wat is het?

Momenteel heeft slechts 60,11%  (Bron Sciensano 22/02/22) van de bevolking haar boostervaccin ontvangen. Vanaf 24 februari wordt dan ook de Pop-up ”Booster” uitgerold, die apothekers in staat stelt een informatief gesprek met nog te vaccineren patiënten aan te gaan.
Deze pop-up zal op het scherm van de apotheker verschijnen bij patiënten die na 3 tot 8 weken nog niet gereageerd hebben op hun uitnodiging voor de boosterprik.

Doel

Een eenvoudige pop-up aanbieden aan de apotheker om te signaleren dat een persoon nog geen boosterprik heeft gehad, maar wel in orde is met zijn primaire vaccinatie. Dit om de boostervaccinatie maximaal te ondersteunen en ervoor te zorgen dat apothekers hier ook een informerende rol in kunnen spelen. De apothekers hebben tijdens de zomermaanden immers duidelijk hun meerwaarde bewezen met 4,3 miljoen vaccinatiegesprekken in de apotheek.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Nieuwe pop-up voor gesprek over boostervaccinatie APBNews (enkel toegankelijk voor apothekers)

Contactpersoon project

KOVAG
Marleen Haems
Marleen.haems@kovag.be

Contactpersoon FarmaFlux