Specialistische medicatiebegeleiding KULeuven

Wat is het?

Een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na opstart van specialistische medicatie in het ziekenhuis te registreren.
Deze actie is volledig analoog aan de bestaande ‘(groene) enveloppe-actie’ die reeds loopt binnen verschillende provincies, maar waarbij de focus ligt op begeleiding van patiënten na ontslag uit het ziekenhuis. We zouden deze actie graag uitbreiden naar patiënten die specialistische medicatie krijgen voorgeschreven in het ziekenhuis. We zullen starten met de patiëntengroep die orale antikanker medicatie krijgen voorgeschreven. In een latere fase kan dit uitgebreid worden naar andere specialistische medicatie, waarvoor dezelfde zorgcode zal gebruikt worden. Duur : December 2021 – onbepaalde duur

Verloop van de actie kort samengevat:

  • Patiënt bij wie een oraal antikanker geneesmiddel wordt opgestart in het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker mee.
  • De patiënt overhandigt de enveloppe aan zijn/haar huisapotheker. De enveloppe bevat een begeleidende brief, het medicatieschema uit het ziekenhuis, een productfiche met de belangrijkste informatie over het oraal antikanker geneesmiddel en eventueel medicatievoorschriften.
  • De apotheker voert medicatiebegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.
  • De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus het berekenen van de return-ratio).

Doel

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren, en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Groene Enveloppe

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Ilyse Kenis – Doctoraatsmedewerker Klinische Farmacologie en Farmacotherapie KU Leuven
Tel. 016/193182
Ilyse.kenis@kuleuven.be

Mare Claeys
Projectmanager beroepsondersteuning
Mare.claeys@baf.be

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be