21 december 2023

Overeenkomst Data - Federaal Gezondheidsbeleid

In het kader van een nieuw verwerkingsproject ‘Overeenkomst Data Federaal Gezondheidsbeleid’ wordt er vanaf 1 januari 2024 een geanonimiseerde dataset ter beschikking gesteld aan het RIZIV.  

In het kader van een nieuw verwerkingsproject ‘Overeenkomst Data Federaal Gezondheidsbeleid’ wordt er vanaf 1 januari 2024 een geanonimiseerde dataset ter beschikking gesteld aan het RIZIV.  

Het gaat hier over de eerste concrete uitvoering van de overeenkomst die FarmaFlux gesloten heeft met het RIZIV eerder dit jaar (zie artikel van 19 juli 2023, aangepast op 21/12/23) 

We benadrukken graag dat de uitvoering van deze overeenkomst een belangrijke stap is in de verankering van de officina-apotheker in het zorglandschap. De apotheker is immers bij uitstek de eerstelijns zorgverlener die een totaalbeeld heeft van de geneesmiddelen die aan een patiënt werden afgeleverd. De strikt anonieme overdracht van deze gegevens over geneesmiddelengebruik is een belangrijke bijdrage van de sector aan de verbetering van het medicatiebeleid, met als doel de toegang tot optimale zorg voor alle burgers te verbeteren. 

De apotheker die niet wenst deel te nemen, kan deze dienst deactiveren op de gebruikelijke manier, d.w.z. door de dienst uit te vinken op de FarmaFlux contractpagina.  

Kostprijs van deze dienst : 16.25€/maand. (Single Message Concept) 


Laatst gewijzigd op 21/12/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.