19 juli 2023

Eenvoudiger toegang tot afleveringenhistoriek voor patiënt

Onze sector heeft met het oog op het welzijn van de burger een akkoord gesloten met het RIZIV in het kader van de evolutie van eGezondheid.

De patiënt zal zelf de eigen afleveringenhistoriek uit de apotheek kunnen raadplegen via het overheidssysteem voor elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen, VIDIS. Ook andere zorgverstrekkers zullen dat voor hun patiënten in functie van betere zorg kunnen consulteren. Daarmee bekrachtigen we nogmaals de centrale positie van de apotheker in ons zorglandschap.

FarmaFlux vzw, de organisatie opgericht door APB, OPHACO en de regionale beroepsverenigingen die de veiligheid en uniformiteit van gegevensuitwisseling tussen apotheken beheert, ken je ongetwijfeld als jouw vertrouwde partner voor het gebruik van onder andere het GFD, AssurPharma (digitale BVAC) en RAOTD (het digitaal voorschriftenarchief). FarmaFlux ondersteunt ook andere zorginitiatieven, zoals de pop-up voor griep- en covidvaccinatie, de registratie van snelle antigeentests bij COVID-19 via eForm, de ondersteuning van de diensten afbouw van benzodiazepines en het medicatienazicht met eForms, ...

Data maken betere zorg mogelijk

Het verzamelen en analyseren van een steeds grotere hoeveelheid gegevens zal in de toekomst steeds meer centraal staan in de gezondheidszorg. Door gegevens te delen kunnen zorgverstrekkers beter inzicht krijgen in de afgeleverde geneesmiddelen en zo de zorg voor de patiënt verbeteren. Dankzij de ondersteunende diensten van FarmaFlux maken we de cruciale rol van de apotheker in die evolutie steeds meer evident.

Patient@VIDIS

In het kader van die digitalisering van de zorg, heeft FarmaFlux akkoord gesloten met het RIZIV. Dit houdt in dat een patiënt in de loop van 2024 alle afleveringen in een openbare apotheek die op zijn of haar naam zijn geregistreerd (over een periode van 6 maand), zelf zou kunnen raadplegen via de toepassing van VIDIS. Dat stimuleert patient empowerment en kan de therapietrouw gevoelig versterken.

Daarnaast zullen ook andere zorgverstrekkers van de patiënt een gedeelte van de afleveringenhistoriek kunnen raadplegen via VIDIS in functie van het optimaliseren van de zorg. Ook dat bevordert het welzijn van de patiënt: denk maar aan het vermijden van geneesmiddelgebonden problemen, of het tegengaan van overconsumptie en onjuist gebruik van geneesmiddelen.

Onderzoek en beleid

Vanaf 1 januari 2024 zal een geanonimiseerde dataset ter beschikking worden gesteld van de federale overheid en haar secundair netwerk (o.a. publieke instellingen zoals het RIZIV, fagg, Sciensano, etc.) voor statistische verwerking en wetenschappelijke doeleinden. In een volgende fase zal aan hen ook een gepseudonimiseerde* dataset ter beschikking worden gesteld. Dat moet een inclusiever zorgbeleid met aandacht voor kwetsbare patiënten mogelijk maken in ons land.

* Een gegevensbank waarin de persoonsgegevens op zodanige wijze zijn verwerkt dat ze niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. 

Gegevensbescherming

Voor de goede orde: het RIZIV heeft uiteraard géén inzage in die persoonlijke gegevens, noch zullen er gegevens teruggebracht kunnen worden tot de individuele patiënt, voorschrijver of apotheker door de overheid. Tegelijk zal enkel de afleveringenhistoriek van patiënten die hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven, via VIDIS kunnen geconsulteerd worden door de patiënt en de zorgverstrekker met wie hij of zij een therapeutische relatie heeft. Dit alles is conform de GDPR-wetgeving. Het is ten slotte evident dat het veilig ter beschikking stellen van die gegevens aan de betrouwbare structuur van FarmaFlux wordt toevertrouwd.

Dankzij de jarenlange ervaring in het beheer van de infrastructuur voor versleuteling en gegevensuitwisseling, kunnen we er gerust in zijn dat de gegevens uit de afleveringenhistoriek op een beschermde manier zullen verwerkt worden. Zo moeten we als apotheker niet wakker liggen van de privacy, de gevoeligheid, de veiligheid en de techniciteit. – Koen Straetmans, voorzitter FarmaFlux vzw

Apotheker als essentiële schakel in de zorg

Onze sector is reeds van bij het begin pionier op het vlak van digitalisering. We investeren al jaren in een professionele en veilige aanpak van gegevensuitwisseling tussen apothekers onderling ten voordele van de zorg. Met deze overeenkomst worden onze inspanningen erkend en door deze uitwisseling nu verder uit te breiden, bevestigen onze beleidsmakers opnieuw de centrale positie van de apotheker in ons zorglandschap.

In de loop van de komende weken en maanden volgt meer nieuws over de concrete modaliteiten van deze overeenkomst en de concrete toepassingen ervan.


Laatst gewijzigd op 21/12/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.