25 oktober 2022

eForms in de kijker

Even terugblikken naar het voorbije FIP-congres met Hendrik De Rocker, secretaris-generaal bij APB, die ter plaatse tekst en uitleg gaf bij de poster over de eForms.

Even terugblikken naar het voorbije FIP-congres met Hendrik De Rocker, secretaris-generaal bij APB, die ter plaatse tekst en uitleg gaf bij de poster over de eForms.

Vorige maand vond het 80ste congres van de FIP (International Pharmaceutical Federation) plaats. Meer dan 2300 deelnemers uit 104 landen zakten af naar Sevilla voor enkele intense dagen van lezingen en interessante ontmoetingen met buitenlandse collega’s.

FarmaFlux stelde ter plaatse een poster voor over de eForms, een uniforme tool die in alle softwarepakketten van de apothekers werd geïntegreerd. De eForm verscheen in de vorm van een pop-up op de schermen van alle apothekers, zowel om de bevolking te sensibiliseren voor een vaccin, als om de resultaten van de coronatest of een vaccinatie in te geven. De tool werd niet alleen door de apothekers geapprecieerd, maar vooral ook door de overheid omdat er op een uniforme manier werd gewerkt en de wekelijkse rapportering hen in staat stelde de evolutie van de pandemie op de voet te volgen.

Uniforme communicatie

Hendrik De Rocker: “Het apotheeklandschap verschilt van land tot land, maar slechts weinig landen hebben een eenvormige softwareondersteuning. Uitzonderingen zijn  Nederland, of Denemarken, dat vooral een klein aantal (227) grote apotheken en slechts 2 softwarehuizen telt, wat het maken van onderlinge afspraken vergemakkelijkt. De meeste landen hebben echter een heterogeen systeem van apotheken, wat communiceren en implementeren van diensten op een uniforme manier bemoeilijkt. Net als bij ons werken apothekers in veel landen met meerdere softwarehuizen, of zijn er vele onafhankelijke apotheken die eigen keuzes kunnen maken. Vandaar was er heel veel interesse bij die tweede groep van landen, omdat ze die eForms als de optimale oplossing zagen om op een uniforme manier apothekers te kunnen ondersteunen in hun dagelijkse werk. Het ging zowel om Europese als Afrikaanse landen als om vertegenwoordigers uit andere delen van de wereld.”

Pluspunten

Hendrik: “Wat mensen aansprak, was de kracht van de eenvoud van de e-Form.  Het is basic en intuïtief opgebouwd waardoor er geen uitgebreide opleiding nodig is om er mee te werken. Ook het feit dat door het ingeven van data door de apotheker real time rapportering mogelijk wordt, viel in de smaak. Bij ons was dat bijvoorbeeld zowel een rapportering op macroniveau naar de overheid, die we bijvoorbeeld konden laten weten dat de vaccinatiesensibilisering pop-up maar liefst 4,5 miljoen keer op de apotheekschermen was verschenen. Maar ook rapportering op microniveau, dus op het niveau van de individuele apotheker, die op die manier zich een goed beeld kon vormen hoe zijn apotheek het deed in vergelijking met zijn collega’s in zijn buurt of in zijn ELZ.”

Toekomstmuziek

Hendrik: “Naar de toekomst toe zal die eForm ook een tool zijn die gebruikt wordt als ondersteuning bij de uitrol van nieuwe diensten om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat alle apothekers dezelfde dienst gestructureerd kunnen aanbieden. De overheid vindt dit alvast een meerwaarde. Door de buitenlandse interesse komt het idee naar boven om een eform ook commercieel aan te bieden in andere landen. Vooraleer dat zou kunnen moet dit eerst verder intern worden besproken. Voor de korte termijn ligt de focus in alle geval op de ondersteuning van apothekers in eigen land bij de implementering van de nieuwe zorgdiensten.” Hierover volgt binnenkort alvast meer nieuws.

Info over de eForms vind je hier.


Laatst gewijzigd op 25/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.