14 september 2022

APB pakt uit op het FIP-congres

Op het komend FIP-congres dat doorgaat van 18 tot 22 september in Sevilla zullen twee posters van APB getoond worden aan het internationale publiek.

Op het komend FIP-congres dat doorgaat van 18 tot 22 september in Sevilla zullen twee posters van APB getoond worden aan het internationale publiek. We gunnen jullie in avant-première een blik op de posters en vroegen de betrokken personen om een korte toelichting.

Julien Verrax, doctor in de farmacie en Head of Operations van DGO bij APB liet een poster maken rond het thema van het kwaliteitsprogramma voor de magistrale bereidingen. Dit programma, dat enkele jaren geleden werd opgestart, won in 2020 al de Pharmacy Practice Improvement Programme Award van de FIP. Tot honderd officina- en ziekenhuisapothekers kunnen zich vrijwillig inschrijven voor een cyclus. De bereidingen worden geselecteerd door een werkgroep samengesteld van vertegenwoordigers van de sector (APB, Ophaco, officina- en ziekenhuisapothekers) op basis van de volgende criteria: voorschrijffrequentie, moeilijkheidsgraad van de bereiding en risico voor de patiënten. Na een grondige kwaliteitscontrole van de bereiding krijgt elke deelnemer een individueel rapport toegestuurd en worden de globale resultaten aan de hele sector meegedeeld.”

Poster Fip Septembre 2022 Julien Verrax 1024 1

Kwaliteit voorop

Julien: “Met de poster willen we de rol van het labo in dit programma uitleggen. We laten de technieken zien die we gebruiken om de kwaliteit aan te tonen en hoe het er in de praktijk aan toegaat in België. Zo analyseren wij o.a. de kritische eigenschappen van een product, bijv. de homogeniteit bij een poedermengsel of een crème, de steriliteit bij oogdruppels. De meest gebruikte analysetechniek is LC-UV, een techniek waarbij alle componenten van een product eerst gescheiden worden voor je analyseert. Dit zorgt ervoor dat je specifieker kan werken, met een betere gevoeligheid en minder interferentie. Ter plaatse zal ik een voorbeeld van een resultaat van die analysetechniek tonen, want zo’n chromogram is erg visueel (zie poster), omdat je eigenlijk het spoor ziet van de molecule.”

Apothekers die zich willen inschrijven voor de analysecyclus ‘Zetpillen met 100 mg coffeïne’ kunnen dat nog doen via de My Quality Control webapplicatie.

Huzarenstukje in ijltempo

Manon Buyl,  apotheker-expert bij FarmaFlux, geeft een woordje uitleg over de poster rond het elektronisch formulier (eForm). “Een groot pluspunt van de coronapandemie is dat ze ons ertoe heeft gedwongen snel innovatieve technologieën te ontwikkelen en te implementeren. Of zoals W. Churchill het zo mooi zei: ‘Never waste a good crisis’. Voor de specifieke problemen op het terrein (testing, sensibilisering voor vaccinatie enz.) moesten de Task Forces Vaccinatie en Testing snel oplossingen vinden. In deze sectorbrede Task Forces was ook FarmaFlux vertegenwoordigd voor haar expertise in innovatie en technologie en kregen we het vertrouwen van de sector om met de eForm technologie aan de slag te gaan.”

Poster Fip September 2022 1 Mb 1 768x1086

Collectieve bijdrage

Manon: “FarmaFlux ontwikkelde in sneltempo deze uniforme tool die door alle softwarehuizen en apothekers onmiddellijk werd geïntegreerd en geïmplementeerd. Dit eForm is ongezien qua innovatie en qua snelheid, een echt huzarenstukje, waarop we terecht trots mogen zijn. Bovendien is het een mooi voorbeeld van een collectieve bijdrage vanuit alle beroepsverenigingen, een constructieve samenwerking waarvan we vandaag nog altijd de vruchten dragen. En dat niet alleen binnen de sector, maar ook bij de verschillende overheden. Als apothekers hebben we blijk gegeven dat we ons steentje konden bijdragen in deze pandemie en het verschil maken om personen aan te zetten zich te laten vaccineren, om personen te testen en nu ook zelf te vaccineren.”

Julien Manon Fip

Interesse in het FIP-programma? Klik hier 

Meer info over de e-Forms vind je hier 

Freddy Flux volgt de activiteiten in elk geval van dichtbij op dankzij de medewerking van APB collega’s ter plaatse, waarvoor alvast dank.


Laatst gewijzigd op 14/09/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.