Wat is het?

FarmaFlux engageert zich om een tijdelijke en uitzonderlijke monitoring van het geneesmiddelenverbruik over te maken aan bevoegde overheidsdiensten en eventueel academische partners. Dit zal gebeuren op basis van de gegevens die FarmaFlux verwerkt in het kader van de bestaande diensten en louter voor statistische doeleinden.

Hoe gaat dit in zijn werk? De aflevering van specifieke (groepen van) geneesmiddelen die relevant zijn voor de epidemie of de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen zal op geaggregeerde en geanonimiseerde wijze overgemaakt worden aan medewerkers van Sciensano en universitaire onderzoekers. Er worden geen gegevens doorgegeven die een patiënt zouden kunnen identificeren.

De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om voorspellende modellen op te stellen voor tekorten aan geneesmiddelen en een eventuele nieuwe golf van de epidemie. De geanonimiseerde gegevens worden geaggregeerd op gemeenteniveau.

 

Doel

Door de SARS-CoV2 pandemie is er acute nood aan monitoring van relevante parameters voor de beheersing van de epidemie en de continuïteit van de gezondheidszorg.

Gegevens via FarmaFlux

Vanuit FarmaFlux worden het aantal verpakkingen per dag geaggregeerd op nationaal niveau overgemaakt voor de volgende producten: Methylprednisolon, Salbutamol, Inhalatiecortico, Paracetamol, Atrovent Duovent Combivent, Ritonavir, Hydroxychloroquine, Morfine, L-Thyroxine, Amoxicillin, Amoxicillin + Clavulaanzuur, Azithromycine, Clarithromycin, Midazolam, Thiopenthal, Propofol, Atracurium, Cisatracurium, Mivacurium, Rocuroniumbromide, Remifentanyl, Sufentanyl, Suxamethonium, Oxycencentrator Huur , Oxycencentrator Honorarium, Oxycencentrator Installatie, Gasvormig O2installatie, Gasvormig O2 Staangeld, Gasvormig O2 Special, Metformines, LMW Heparines.

Er wordt ook nagegaan hoeveel apotheken de laatste 7 alsook de laatste 21 dagen geen enkele technische registratie van een aflevering hebben uitgevoerd. Dit geeft een indicatie over de uitval van apotheken in deze COVID periode.  Hier wordt geaggregeerd op provinciaal niveau.

Een 80-tal apotheken hebben aangegeven hieraan niet te willen deelnemen.  Hun gegevens werden dan ook verwijderd uit de nationale monitoring.

Er worden geen persoonsgegevens van patiënten vrijgegeven. 

Resultaten

Vrijgave van resultaten gebeurt selectief aan erkende partners en zal stopgezet worden aan het einde van de crisis. De broninformatie aangereikt door FarmaFlux zal nooit extern vrijgegeven worden. 

Contactpersonen Farmaflux

Marc Buckens
info@farmaflux.be 

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be