Context

Voortbouwend op de expertise rond de opvolging van de aflevering van Methadon werd de dialoog tussen apothekersverenigingen en het FAGG in stand gehouden en werden door de jaren heen verschillende alternatieven voorgesteld. Eind 2015 werd de nood aan een concrete aanpak van de registratie van vervangingsbehandelingen geactualiseerd. 
Concreet kan gewerkt worden op verschillende vlakken (chronologisch):

  1. a) Beperken van het voorschrijven
  2. b) Continue opvolging van afleveringen met alerting van de inspectie door de apotheker
  3. c) A posteriori opvolging van misbruik met alerting door het FAGG

Voor de continue opvolging bij aflevering in de apotheek is er een draagvlak binnen het kabinet en het apothekerskorps om de rol van de apotheker hierrond verder uit te werken. Concreet  is er het raamakkoord -in wording- tussen de vermelde belanghebbenden. 
De aandacht zal o.a. uitgaan naar de opvolging van vervangingsmiddelen in de bredere context van het overgebruik/ondergebruik van de medicatie. 

Het is belangrijk dat apothekers samen met het FAGG, in het kader van a posteriori opvolging van misbruik, feedbackmechanismen voorzien.

FarmaFlux heeft in deze context een voorstel uitgewerkt waarbij geanonimiseerde gegevens doorgestuurd kunnen worden naar de HealthData (Sciensano) omgeving. Concreet bieden APB en OPHACO aan om de bestaande gegevensregistratie gebruikt in het kader van het GFD uit te breiden. HealthData staat in voor de correcte opslag van deze gegevens tot en met de exploitatie-ondersteuning ervan binnen het FAGG.  

 

Het effectief registreren van de vervangingsmiddelen wordt ondersteund door een specifiek KB waarin tevens melding zal gemaakt worden van het verplicht registreren en het gebruik van de beveiligde gegevenscollectie opgezet door het apothekerskorps en onder de verantwoordelijkheid van FarmaFlux.  In deze context wordt tevens een positieve impuls verwacht op de aansluitingsgraad en het gebruik van het GFD.

Opgelet:  dit initiatief is nog steeds niet operationeel.

Gerelateerde links

Publicatie Staatsblad

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be