Wat is het?

Twee nieuwe zorgcodes worden voorzien om de begeleiding van patiënten door apothekers na ontslag uit een schakelzorgcentrum (SZC) te registreren. Deze codes zijn in lijn met de code gekoppeld aan de bestaande enveloppe actie, maar laten toe de patiënten die ontslagen zijn uit een SZC te definiëren.
Twee scenario’s:
1.De zorgverlener (coördinerend apotheker of verpleegkundige) in het SZC die de ontslagbegeleiding uitvoert, geeft bij ontslag een enveloppe mee aan de patiënt. Dit zowel voor de COVID-19 patiënten als voor de niet-COVID-19 patiënten. In de enveloppe zitten het medicatieschema, het registratieformulier en eventuele voorschriften. Bij ontvangst registreert de apotheker de aanpak en bevindingen op het registratieformulier. Daarnaast scant de apotheker de CNK-code op de enveloppe.
2. De apotheker ontvangt op een andere manier dan via de enveloppe een medicatieschema van de patiënt. Hij/zij registreert de aanpak en bevindingen op een elektronisch registratieformulier. Daarnaast registreren apothekers de ontslagbegeleiding via een aparte CNK-code, die toelaat het aantal gesprekken dat op deze manier gevoerd werd, te meten.
In beide scenario’s zorgt deze ontslagbegeleiding voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt. Dit omvat ook het maken van afspraken met de patiënt en/of mantelzorger over welke specifieke zorg de patiënt nodig heeft, zoals bijvoorbeeld thuislevering van geneesmiddelen.

Doel

Aan de hand van deze code wordt onderzoek gedaan naar de medicatiebegeleiding voor deze specifieke patiëntengroep. Continuïteit rond het medicatiebeleid bij ontslag van een patiënt uit het SZC is immers erg belangrijk. Door het inscannen van de zorgcode door de apotheker kan de onderzoeksgroep opvolgen hoeveel enveloppen er in de apotheek aankomen versus hoeveel er in het SZC worden meegegeven, en hoeveel ontslaggesprekken plaatsvonden zonder dat de patiënt een enveloppe voor de apotheker kreeg.

Voor het onderzoek naar de begeleiding van patiënten na ontslag uit het SZC werd de goedkeuring gevraagd aan de Ethische Commissie Onderzoek van UZ / KU Leuven. Via FarmaFlux volstaat het aantal gescande zorgcodes te kennen.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Veerle Foulon Klinische Farmacologie en Farmacotherapie KULeuven
Departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen
veerle.foulon@kuleuven.be
+32 16 32 34 64

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be