Context

FarmaFlux beschikt over zeer veel data betreffende het afleveren en het terugbetalen van geneesmiddelen en aanverwante producten. Met behulp van  interne dashboarding en rapportering zou FarmaFlux inzichten willen verstrekken aan apothekers om hen te ondersteunen in het verlenen van kwalitatieve patiënt specifieke zorg.

LynxCare is gespecialiseerd in het verwerken van “Big Data” voor ziekenhuizen, met behulp van technologieën zoals NLP & AI. LynxCare werd opgericht door een apotheker en een arts en heeft meerdere apothekers in dienst. Zij hebben ervaring met zowel de apotheeksector als de data-sector in de tweedelijnszorg.

 

Een verkennend initiatief – ook wel POC (proof of concept) genoemd – startte medio 2020. Binnen deze POC betrokken we een 10-tal apotheken die hun toestemming gaven om hun data te gebruiken. Om te bepalen welke inzichten nuttig waren, planden we met enkele “apotheek-experten” een brainstormsessie waarbij we 3 “apotheekdashboards” ontwierpen. Deze werden vervolgens ter beschikking gesteld van de deelnemende apotheken waarna zij ons hun feedback bezorgden. Indien deze POC succesvol blijkt, kan dit breder uitgerold worden. De datakoppeling voor de POC zal gebeuren op basis van de data van het voorbije jaar van de deelnemende apotheken.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Georges De Feu
georges@lynx.care

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be