Op 6 maart 2018 startte een federale informatiecampagne over nucleaire risico’s waarin de  apothekers een sleutelrol spelen. U heeft niet alleen als taak jodiumtabletten af te leveren aan personen die erom vragen, maar u moet ook de bevolking informeren en eventuele vragen over de inname van jodium beantwoorden.

De aflevering van jodium (per verpakking van 10 tab. voor max. 4 pers.) moet geregistreerd worden:

  1. op naam van de persoon die ze komt afhalen en dit op vertoon van zijn identiteitskaart indien hij geen patiënt is van uw apotheek
  2. met de volgende CNK’s : 2733772 binnen een nucleaire risicozone en 3641222 buiten die zone.

De aflevering moet vergezeld gaan met ad hoc advies en informatie. Daartoe kreeg u enkele dagen voor de start van de campagne informatiebrochures over nucleaire risico’s.

Tijdens het eerste lopende jaar na de start van de campagne sturen APB en OPHACO via Farmaflux maandelijks de statistieken van de afgeleverde jodiumtabletten naar de FOD Binnenlandse Zaken. Deze rapportering omvat geaggregeerde gegevens waarbij per regio aangegeven wordt hoeveel kaliumjodide afgeleverd werd.

Wat te doen bij een nucleair ongeval en alle praktische informatie:  nucleairrisico.be.

 

KALIUMJODIDE IN DE PERS