Wat is het?

Op 6 maart 2018 ging een federale informatiecampagne over nucleaire risico’s van start waarin de apothekers een sleutelrol toebedeeld kregen, nl. de preventieve verdeling van jodiumtabletten aan de bevolking.  De afgeleverde jodium (per verpakking van 10 tabletten voor max. 4 personen) diende geregistreerd te worden op naam van de persoon die de tabletten afhaalde. De aflevering moest vergezeld gaan van ad hoc advies en informatie aan de hand van een brochure. De apotheker kreeg een eenmalige vergoeding van 120 euro voor de distributie en begeleiding van de KI.

Doel

Het uitdelen van deze jodiumtabletten kaderde binnen een reeks preventieve maatregelen om het nucleair risico te vermijden of de impact ervan te verminderen.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Resultaten Visual impact Uitrol

Na de start van de campagne maakten APB en OPHACO via Farmaflux maandelijks de statistieken van de afgeleverde jodiumtabletten per regio aan de FOD Binnenlandse Zaken over. Volgens de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens van FarmaFlux conform de GDPR-wetgeving leverden 2.090 apotheken in totaal 262.592 verpakkingen af in de maanden maart en april 2018. Bijna 75% daarvan aan 180.509 individuele patiënten en ruim 25% aan de verantwoordelijken van 2.845 scholen, crèches, enz. Meer dan 85% van de verpakkingen werd buiten de nucleaire risicozones afgeleverd. Eind mei 2018 stond de teller op 552.949 verpakkingen.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be