Wat is het?

Op 6 maart 2018 ging een federale informatiecampagne over nucleaire risico’s van start waarin de apothekers een sleutelrol toebedeeld kregen, nl. de preventieve verdeling van jodiumtabletten aan de bevolking.  De afgeleverde jodium (per verpakking van 10 tabletten voor max. 4 personen) diende geregistreerd te worden op naam van de persoon die de tabletten afhaalde. De aflevering moest vergezeld gaan van ad hoc advies en informatie aan de hand van een brochure. De apotheker kreeg een eenmalige vergoeding van 120 euro voor de distributie en begeleiding van de KI. Na de start van de campagne maakten APB en OPHACO via Farmaflux maandelijks de statistieken van de afgeleverde jodiumtabletten per regio aan de FOD Binnenlandse Zaken over. Volgens de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens van FarmaFlux conform de GDPR-wetgeving leverden 2.090 apotheken in totaal 262.592 verpakkingen af in de maanden maart en april 2018. Bijna 75% daarvan aan 180.509 individuele patiënten en ruim 25% aan de verantwoordelijken van 2.845 scholen, crèches, enz. Meer dan 85% van de verpakkingen werd buiten de nucleaire risicozones afgeleverd.

Door recente ontwikkelingen werd de vraag nogmaals vanuit de overheid gesteld naar de laatste cijfers van de verkoop van KI pillen

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal afgeleverde dozen kaliumjodide, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de FOD volksgezondheid in het kader van het noodplan nucleair risico.

Verwerkingswijze
De CNK van het product wordt verder verwerkt in het kader van statistische doeleinden

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde jodium tabletten die worden afgeleverd per apotheek.

Duur van het Project
Dit project wordt enkel uitgevoerd op de specifieke vraag van de overheid in zeer specifieke gevallen.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie
Contactpersoon project

bert.hertenweg@ibz.fgov.be
paul.pardon@gezondheid.belgie.be

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be