Wat is/doet de huisapotheker?

De huisapotheker volgt de patiënt op en begeleidt hem bij het goed gebruik van geneesmiddelen. Zijn voornaamste opdracht is het up-to-date houden van het medicatieschema van zijn patiënten en dat beschikbaar maken voor hun zorgteam (de huisarts in de eerste plaats) en uiteraard voor de patiënten zelf. In eerste instantie kan dat gewoon op papier, maar zodra technisch mogelijk, zullen medicatieschema’s elektronisch ter beschikking moeten gesteld worden via de beveiligde kanalen van eHealth.

Door huisapotheker te worden van patiënten, kan de apotheker de bestaande vertrouwensrelatie concreet maken en zijn toegevoegde waarde tonen als verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de medicamenteuze opvolging van zijn patiënten.

De prestatie ‘huisapotheker’ wordt vergoed met een jaarlijks 
forfaitair honorarium per patiënt met wie de apotheker een overeenkomst heeft gesloten en die tot de doelgroep behoort. Dat honorarium zal uitbetaald worden aan de apotheek waar de huisapotheker werkt.

FarmaFlux ondersteuning

De controle op de vergoeding voor de huisapotheker wordt begeleid door de respectievelijke tariferingsdiensten (TD) waarbij de apotheker aangesloten is. In functie van deze verificatieopdracht voorziet FarmaFlux in een overzicht van de apotheken die actief zijn op het GFD. 

Wat wordt er geregistreerd?

De activiteit van de apotheek op het GFD wordt door Farmaflux gemeten. Maandelijks wordt een bestand met het aantal uploads en het aantal downloads opgesteld. Voor alle duidelijkheid, dit betreft enkel de technische gegevens zonder informatie i.v.m. de geneesmiddelen of de patiënten. 
Volgende gegevens zijn beschikbaar in een ‘csv’ bestand :

 • NumAPB : Nr van de apotheek
 • ContracTDate : Datum contract Flux/GFD
 • StartDate : Begin van analyseperiode
 • endDate : Einde van analyseperiode
 • GFD_Register : Aantal registraties in het GFD
 • GFD_Revoke : Aantal geschrapte registraties van het GFD
 • GFD_Request : Aantal aanvragen van gegevens uit het GFD
 • BLACK LIST : Indicator ‘zwarte lijst’
 • GRAY LIST : Indicator ‘grijze lijst’
 • TD_NAME : Naam van de TD
 • PHARMACY_ISV : Softwarehuis van de apotheek 

 

 

 

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Luc Vansnick
  
Luc.Vansnick@apb.be 

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be