Wat is het?

Door een verhoogde vraag naar griepvaccins n.a.v. de Coronacrisis en door het feit dat er meer nadruk gelegd wordt op het vaccineren van risicopersonen en zorgverleners wordt gevreesd voor een tekort aan griepvaccins voor het griepseizoen 2020-2021.  Er zijn 2,9 miljoen vaccins ter beschikking, terwijl de doelgroep uit meer dan 4 miljoen personen zou bestaan. We stellen vast dat in meer dan 97 % van de apotheken in Vlaanderen reeds vaccins werden gereserveerd.

Een faseringsbeleid werd aanbevolen waartoe alle stakeholders zich engageerden, nl. dat er voor 15 november enkel vaccins werden afgeleverd aan personen uit de doelgroep, na 15 november – en na evaluatie door de werkgroep op het FAGG – zou dit uitgebreid worden naar andere geïnteresseerden.

Doel

Om deze seizoensvaccinatie goed te kunnen begeleiden, wilde VAN zicht krijgen op de reservatie en aflevering van griepvaccins uit de apotheken.
– Opvolging in welke mate het beschikbare contingent vroegtijdig is opgebruikt en er dus een tekort ontstaat.
– Inzicht verwerven in de toepassing van het faseringsbeleid.

Methodiek

Farmaflux levert een wekelijks rapport af met:

  1. het aantal gereserveerde vaccins in alle Vlaamse apotheken. Dit gebeurt aan de hand van de CNK 5520 580.
  2. het aantal geleverde vaccins in alle Vlaamse apotheken (4172-672 = Influvac Tetra; 4176-053 = Alpharix Tetra; 4185-492 – Vaxigrip Tetra) Indien mogelijk een opsplitsing van met en zonder ‘derdebetalersregeling van toepassing’;
  3. het aantal afgeleverde vaccins in alle Vlaamse apotheken aan personen jonger dan en ouder dan 50

Contactpersoon project

KOVAG
Marleen Haems
marleen.haems@kovag.be

+32 478 230 267

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be