Farmaceutische ontslagbegeleiding

Wat is het?

Zorgcode voor Farmaceutische ontslagbegeleiding, en impliceert de intellectuele acte (analyse)  bij het ontvangen van de enveloppe uit het ziekenhuis. Farmaceutische ontslagbegeleiding bestaat uit 2 volgende stappen:

  1. Medication reconciliation op moment van ontslag uit het ziekenhuis / eerste contact in de apotheek :
    * door de apotheker
    * samenstellen van correct medicatieschema (in overeenstemming met bestaand schema, historiek, info patiënt, info ziekenhuis,..)
  1. Begeleidingsgesprek een tweetal weken na het ontslag:
    * door de apotheker
    * focus op correct gebruik van medicatie, met betrokkenheid patiënt (eerdere ervaringen,…)

Projectduur : november 2021  – onbepaalde duur

Doel

Streven naar erkenning voor de rol die de openbare apotheker hierin opneemt.
Streven naar een aparte vergoeding voor ontslagbegeleiding (d.i. medicationreconciliation+begeleidingsgesprekken)

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Hanne Vandenberghe
hanne.empact@wvlzorgt.be

 

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be