Wat is het?

Dit project COVID-Exit gaat uit van Sciensano dat vaststelde dat er een periode van 14 dagen zit tussen een gedragsverandering en de eerste COVID ziekenhuisopnames. De vraag is of het mogelijk is deze periode te verkleinen door preventieve maatregelen te nemen en zo de overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen.

Op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde data sets, zowel epidemiologisch (resultaten van tests, ziekenhuisoverbezetting en -capaciteit, graadmeters van huisartsen en ziekenhuisconsulten, aankoop van geneesmiddelen, toepassing van zelftriage) als niet-epidemiologisch (mobiliteit, absenteïsme, financiële transacties) zullen voorspellende modellen gecreëerd worden.

Een beperkt aantal Sciensano medewerkers en universitaire onderzoekers heeft toegang tot deze gegevens. Sciensano beheert en valideert wie er toegang heeft.

Alleen de resultaten van het type “aantal verwachte ziekenhuisopnames in 10 dagen” zullen aan de beleidsmakers overgemaakt worden en vervolgens mogelijk extern worden gecommuniceerd. Farmaceutische gegevens worden niet gedeeld.

Doel

Het creëren van voorspellende modellen van de hospitalisatietrends op provinciaal niveau op basis van  een reeks verzamelde indicatoren die op gemeentelijk niveau zijn geaggregeerd.

Gegevens via FarmaFlux

Vanuit FarmaFlux worden het aantal verpakkingen per dag geaggregeerd op gemeenteniveau overgemaakt voor de volgende producten:  Dextromethorfan R05DA09, Paracetamol, Keelpreparaten R02AA.  Er worden geen persoonsgegevens van patiënten vrijgegeven. 

Lijst CNK’s : https://www.farmaflux.be/wp-content/uploads/2020/11/CNKs-Covid-Exit.pdf

Resultaten

De overdracht kan gebeuren via een e-mailadres dat speciaal is aangemaakt voor het detectieproject “vroege signalen”. Alleen Sciensano heeft toegang tot dit adres en de gegevens worden automatisch overgebracht naar een specifieke repository voor dit project. De testfase loopt tot eind juli 2020 en zal dan geëvalueerd worden.

Contactpersonen Sciensano project

Contactpersonen FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be