Vanaf 1 oktober zal de sensibilsatie pop-up niet meer verschijnen, vermits de initiële vaccinatiecampagne op haar einde loopt en het aantal pop-ups intussen erg beperkt is. Bedankt collega’s voor uw tomeloze inzet de voorbije maanden. In totaal werden in alle Belgische apotheken bijna 4,9 miljoen vaccinatiegesprekken gevoerd. Samen hebben we een stevige duw gegeven aan de hoge COVID-vaccinatiegraad in België. 

Met de toediening van de eerste COVID-19-vaccins aan de algemene bevolking is de vaccinatiecampagne in de loop van de maand maart geleidelijk in een nieuwe, essentiële fase gekomen. De sensibilisering van het grote publiek voor het belang van de vaccinatie was eerder reeds in de drie regio’s van het land opgestart, maar nu is het ogenblik aangebroken om een tandje bij te steken en meer gerichte acties te ondernemen. Daartoe worden je verschillende specifieke tools aangeboden. 

 Dankzij de positie die jullie binnen de zorgketen bekleden, de geregelde contacten die jullie met de patiënten hebben en het vertrouwen dat ze in jullie stellen, hebben jullie zeker een doorslaggevende rol te spelen, in het bijzonder bij de mensen die aarzelen om zich te laten vaccineren. Sinds vorige week zijn informatie en specifieke raadgevingen om de dialoog met de twijfelaars te vergemakkelijken, beschikbaar op de Info Corona-pagina’s van de website APB.be. Maar je moet dit specifieke doelpubliek in de officina wel kunnen identificeren. FarmaFlux heeft er werk van gemaakt … 

 Nieuwe pop-up in de apotheeksoftware 

Vanaf begin april zou in de verschillende apotheeksoftwareprogramma’s een pop-up geïntegreerd worden. Die krijg je te zien als iemand de uitnodiging om zich te laten vaccineren van de regionale overheden heeft ontvangen en hij zal je melden of de persoon in kwestie daarop al dan niet gunstig heeft geantwoord en zich reeds heeft laten vaccineren. Dankzij de pop-up kan je dus de discussie met de betrokken patiënten op een gerichte wijze aangaan om ze te motiveren om in te gaan op de uitnodiging die ze ontvangen hebben. Een van de belangrijkste doelstellingen van de vaccinatiecampagne is vanzelfsprekend om zo snel mogelijk een voldoende vaccinale dekking te bereiken om groepsimmuniteit op te bouwen en aldus zo spoedig mogelijk het normale leven te kunnen hervatten. Aan dat objectief kunnen jullie een belangrijke bijdrage leveren! 

 Meten van de impact 

Om de zorghandelingen die worden gepresteerd wanneer je patiënten raad geeft en sensibiliseert te kunnen meten, werden verschillende specifieke CNKs gecreëerd. We vragen jullie om ze in te voeren op naam van de persoon en in functie van het resultaat van de dialoog die je met hem of haar had: 

▪ 5521364 – COVID-19: Overtuigd van vaccinatie 

▪ 5521372 – COVID-19: Twijfelt/weigert vaccin, gesensibiliseerd 

▪ 5521380 – COVID-19: Overtuigd van 2de vaccinatie 

▪ 5521398 – COVID-19: Twijfelt/weigert 2de vaccin, gesensibiliseerd 

▪ 5521406 – COVID-19: Doorverwijzing omwille van vermoedelijke contra-indicatie vaccinatie  

▪ 5521414 COVID-19: Sensibiliseringsgesprek niet mogelijk. 

 

Voor meer info over deze tool en de weerslag ervan, raadpleeg de Flux-dienst van APB via e-mail (corine.dewinter@apb.be).