Seb Wauters (KAVA): “Mijn rol is dat proces faciliteren…”

Afgelopen zomer namen we de dienst RAOTD, dat staat voor Recip-e Archiving OT/TD, onder de loep. Het is de gemeenschappelijke structuur die
APB en OPHACO na de invoering van het elektronisch voorschrift uitdachten om e-voorschriften op een veilige, geïntegreerde en volledige manier op te slaan.

Vandaag laten we Seb Wauters, coördinator van het sofwareteam bij KAVA aan het woord om de technische kant van RAOTD te belichten.

Kwalitatief archief
Seb : «In feite waren wij de opdrachtgever voor het maken van dat gemeenschappelijke archief. Door het vervangen van het papieren voorschrift door het elektronische gebruiken wij dat archief voor de controle van de tariferingsgegevens. Mijn rol is dat proces faciliteren en controleren dat alles vlot verloopt. Soms zijn er problemen met ‘onvolledige’ e-voorschriften : ofwel is de archivering niet goed gebeurd bij de apotheker, ofwel is er iets misgegaan tussen de apotheek en RAOTD, ofwel hapert er iets bij ons. Het afgelopen jaar hebben we dan ook vooral ingezet om de kwaliteit van het archief te verbeteren. Gezien momenteel meer dan de helft van de voorschriften gedigitaliseerd is en we evolueren naar volledig digitaal, wordt het alsmaar belangrijker dat het archief volledig is. »

Cijfers
«Dagelijks verwerken we (KAVA) nu 35.000 elektronische voorschriften, terwijl dat een jaar geleden nog gemiddeld 29.000 was. Momenteel zijn 65% van alle voorschriften die aangeboden worden voor tarificatie elektronisch.
Ik heb vroeger bij Corilus gewerkt en ben daardoor vertrouwd met de apothekerssoftware. Toen ik twee jaar geleden bij KAVA begon, duurde het dagelijks ophalen van de voorschriften zo’n zes uur. Nadat we het programma herschreven hebben, gebeurt zo’n ophaalbeurt in een luttele twee tot drie minuten, dat komt erop neer dat er tijdens een ophaalbeurt 250 voorschriften per seconde verwerkt worden. Eens alle voorschriften elektronisch zijn en ze maar één geneesmiddel per voorschrift mogen tellen, zal het volume echter exponentieel toenemen, wat impact heeft op de grootte van archief. Onze systeembeheerder weet al dat hij zal moeten zorgen voor voldoende capaciteit.»

Toekomstplannen
«We hebben plannen om in de eerste helft van dit jaar het elektronisch voorschrift zoals het weergegeven wordt in onze software aan te passen aan de 21ste eeuw. Nu ziet het er nu nogal technisch uit, maar we willen een grafische look waarbij alles er duidelijk opstaat juist als bij een papieren voorschrift, zodat het voor de tarifeerders makkelijker wordt de controle te doen. »  

FarmaFlux
«Voor die controles werk ik ook samen met FarmaFlux, want momenteel kan ik bijvoorbeeld niet zien of de apotheker het voorschrift heeft gearchiveerd. Ik heb hierover al met Marc Buckens, Directeur Flux, overlegd om een beter zicht te krijgen op het voorschrift van bij de apotheek tot bij de tarifering, want het kan overal misgaan. » Marc Buckens laat weten dat de wens ook bij FarmaFlux leeft om meer samen te werken met de Tariferingsdiensten en derden, in de optiek een integraal beeld te krijgen op de stabiliteit van elk voorschrift. Wat zeker op de agenda staat dit jaar, is het oplossen van de ambiguïteit over het al dan niet gearchiveerd zijn van een voorschrift, omdat een goede onderbouw voor een volledige dematerialisering anders ontbreekt. »

Published by

Related Posts