Wat is het ?

Zorgzaam Leuven is een veranderingsproject naar zorgintegratie voor chronisch zieken. Het werd in 2018 voor een eerste fase van 5 jaar opgestart als één van de twaalf landelijke beleidsvoorbereidende overheidsprojecten en het wordt gedragen door een consortium van meer dan 60 lokale organisaties. Zorgzaam Leuven zet in op vernieuwing van de gezondheids- en welzijnszorg. De Leuvense apothekers nemen deel aan verschillende acties rond farmaceutische zorg: voortgezet huisapothekerschap, zorgzame thuislevering van medicatie, medicatie reconciliatie, GGG voor COPD-patiënten,  zorgzame buurtteams, gezondheidsbevordering en telefarmacologie service.
 
Farmaflux capteert 3 CNK-codes die wijzen op een zorgbehandeling.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Marie Van de Putte 
Coördinator Zorgzaam Leuven – aansturing project en contacten met de overheid – Apotheker, PhD
Maria Theresiastraat 63/A – 3000 Leuven
marie.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be