Wat is het ?

Groot-Leuven (Leuven centrum, Korbeek-Lo, Heverlee (Haasrode), Wilsele, Wijgmaal, Kessel-Lo) schakelt zich in voor de herprogrammering van de zorg voor chronische zieken met een pilootfase 2017-2021. Het Leuvens consortium omvat bij de start meer dan 50 lokaal betrokken organisaties, geleid door een stuurgroep waar zowel de stad en de bevolking, de welzijnszorg en de gezondheidszorg, de eerste- en de tweedelijnsdiensten in vertegenwoordigd zijn.
Dit project bevindt zich nog in een pilootfase.  FarmaFlux capteert 3 CNK’s die wijzen op een zorghandeling.  We hebben momenteel nog geen idee van de rapportering.

Gegevens via FarmaFlux

DPIA

Resultaten

DPIA

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Marie Van de Putte 
Coördinator Zorgzaam Leuven – aansturing project en contacten met de overheid – Apotheker, PhD
Maria Theresiastraat 63/A – 3000 Leuven
marie.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
marc.buckens@apb.be
+32 474 67 08 87 

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be

Project transmurale zorg “de groene enveloppe”

Wat is het?

“De Groene Enveloppe” is een Project Transmurale Zorg, opgestart vanuit de beroepsvereniging KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekers Gild) dat monitort hoeveel medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis de lokale huisapotheker bereiken. Het project vertoont gelijkenis met de enveloppenactie in het project Zorgzaam Leuven. Beide projecten worden ondersteund door het Vlaams Apothekersnetwerk. Bij ontslag na ziekenhuisopname wordt aan de patiënt een groene enveloppe meegegeven die zijn medicatieschema en voorschriften bevat. De patiënt wordt gestimuleerd dit mee te nemen naar zijn huisapotheker. Voor elk ziekenhuis wordt er met een specifieke CNK-code gewerkt, die als een digitale barcode op de enveloppes wordt gedrukt.  

Doel

Het doel van dit project is om 1) de transmurale medicatieoverdracht naar de apotheek te faciliteren en te verbeteren en 2) te monitoren hoeveel medicatieschema’s na ziekenhuisontslag de huisapotheek bereiken. De apotheker delegeert de gegevenscollectie rond farmaceutische zorg aan FarmaFlux. FarmaFlux doet een continue registratie en periodieke extractie van de geregistreerde gegevens ten behoeve van de rapportering.