Wat is het ?

Zorgzaam Leuven is een veranderingsproject naar zorgintegratie voor chronisch zieken. Het werd in 2018 voor een eerste fase van 5 jaar opgestart als één van de twaalf landelijke beleidsvoorbereidende overheidsprojecten en het wordt gedragen door een consortium van meer dan 60 lokale organisaties. Zorgzaam Leuven zet in op vernieuwing van de gezondheids- en welzijnszorg. De Leuvense apothekers nemen deel aan verschillende acties rond farmaceutische zorg: voortgezet huisapothekerschap, zorgzame thuislevering van medicatie, medicatie reconciliatie, GGG voor COPD-patiënten,  zorgzame buurtteams, gezondheidsbevordering en telefarmacologie service.
 
Farmaflux capteert  CNK-codes die wijzen op een zorgbehandeling.

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, met name over het aantal aangeboden diensten en het effect daarvan op chronische patiënten, is FarmaFlux verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens tot geaggregeerde en anonieme gegevens en het ter beschikking stellen van deze (geaggregeerde en anonieme) resultaten aan de lokale beroepsvereniging in het kader van de ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie
Contactpersoon project
Marie Van de Putte 
Coördinator Zorgzaam Leuven – aansturing project en contacten met de overheid – Apotheker, PhD
Maria Theresiastraat 63/A – 3000 Leuven
marie.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine Dewinter 
corine.dewinter@apb.be