Thuislevering - CNK-code

Wat is het?

Apothekers verlengen hun toog tot aan de voordeur…
Bij het begin van de coronacrisismedio maart 2020 startte APB haar pilootproject Thuisleveringen. Bedoeling ervan was ervoor zorgen dat patiënten over hun medicatie en gezondheidsproducten konden beschikken aangezien ze zich niet mochten/konden verplaatsen. De apothekers werken samen om op een efficiënte manier aan huis te leveren met behulp van een routeplanning.

Doel

Omdat thuis leveren al lang ingeburgerd is bij vele apothekers, vooral dan aan kwetsbare, oudere patiënten, werd er eind april 2021 een CNK-code aangemaakt: 5521497 X014 Thuislevering – X014 Livraison à domicile. Op die manier wilden we zicht krijgen op het aantal uitgevoerde thuisleveringen, ongeacht via welk systeem: georganiseerd of individueel; gebruikmakend van een routeplanner of niet.

Vermits elke thuislevering gekoppeld is aan minstens één product, kunnen we veronderstellen dat dit op naam geregistreerd wordt in de apotheeksoftware, zodat de “afleverCNK” er in één moeite aan toegevoegd kan worden.

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal thuisleveringen die gedaan worden , krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de APB in het kader van beleidsonderzoek.

Verwerkingswijze
Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal thuisleveringen per patiënt die worden gedaan in de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal thuisleveringen die worden afgeleverd per apotheek..

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie
Contactpersoon project
Birgit van de Wijer
birgit.vandewijer@apb.be 

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be