Wat is het?

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) wil graag de rol van apothekers in preventie ondersteunen. Daarom organiseert het in mei 2021 voor de eerste keer een project om apothekers extra te motiveren in te zetten op preventie. Als thema werd ‘Rookstop’ naar voren geschoven.

De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds de apothekers een maand laten focussen op rookstopbegeleiding in de apotheek m.b.v. materiaal, communicatie en opleidingen. Anderzijds aan de overheid aantonen dat apothekers effectief een belangrijke rol kunnen spelen in preventie m.b.v. dataverzameling.

Voor het verzamelen van deze data zou VAN graag gebruik maken van 4 CNK-codes die de apotheker in het softwaresysteem kan registreren.

  • Rood: ik heb mijn patiënt aangesproken over zijn/haar rookgedrag maar hij/zij is er niet klaar voor actie te ondernemen.
  • Oranje: ik heb mijn patiënt aangesproken en doorverwezen naar een hulpverlener (huisarts, tabakoloog, de tabakslijn, … ).
  • Geel: ik heb mijn patiënt aangesproken en hij zal zonder hulpmiddelen proberen te stoppen.
  • Groen: ik heb mijn patiënt aangesproken en hij/zij is gemotiveerd om te stoppen en heeft NRT (= Nicotine replacement therapy) aangekocht.

De dataverzameling kan misschien via het GFD verlopen. Bij registratie op naam van de patiënt zouden de geregistreerde data dan doorgestuurd worden naar FarmaFlux. Een filter zorgt ervoor dat deze data niet in het GFD terechtkomen. De gegevens kunnen gecapteerd worden via een trigger aan de 4 CNK’s, die vervolgens geanonimiseerd worden en aan VAN bezorgd. Schematisch voorgesteld:

Op deze manier is er in de apotheek enkel een registratie op naam nodig en moeten de gegevens niet op een fictief voorschrift worden ingevoerd, hetgeen zou kunnen maken dat bepaalde gegevens verloren gaan.

 De start van het project is voorzien in mei 2021. FarmaFlux zal 4 CNK’s capteren die wijzen op een zorghandeling. 

CNK Codes

5521067              X010 Gesprek Rookstop: geen aanpassing rookgedrag    
5521075              X010 Gesprek Rookstop: doorverwijzing naar rookstophulpverlener         
5521083              X010 Gesprek Rookstop: aanpassing rookgedrag zonder hulpmiddelen   
5521091              X010 Gesprek Rookstop: aanpassing rookgedrag met hulpmiddelen   

 

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Voor VAN

Contactpersoon FarmaFlux