Preventie Huidkanker - VAN

Wat is het?

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) focuste in de maand mei 2022 focussen op preventie van huidkanker in het kader van de “Maand van de preventie”.

De VAN-leden (apothekers) konden die maand een webinar en sessies op de Pharmanology beurs volgen en kregen het nodige ondersteuningsmateriaal. Ook zette VAN communicatiemateriaal in om hen warm te maken. Daarnaast worden data verzameld via CNK-codes om onze acties meer zichtbaar te maken. Hiervoor werken we samen met Prof. Lahousse en Farmaflux.

Duur : de hele maand mei 2022 worden de CNK-codes gecapteerd.

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal preventie gesprekken, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze
Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal gesprekken die worden gevoerd per apotheek.

Duur van de verwerking
Data van de geïncludeerde patiënten wordt wel nog een jaar bijgehouden.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Bijkomende informatie
Contactpersoon project
Coördinator van het VAN-focusdomein Preventie
Karel Verlinde

Ilgatlaan 5; 3500 Hasselt
Karel.Verlinde@KLAV.BE  
tel +32 11 28 78 00

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be