Waarom FarmaFlux?

FarmaFlux werd als een overkoepelende vzw opgericht op initiatief van VAN, AUP, APB en OPHACO om de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken op een veilige en uniforme manier te beheren.

De taak van FarmaFlux vzw hierbij is tweeledig: ze waakt over de kwaliteit en de juistheid van de gegevens die de apothekers willen uitwisselen vooraleer ze in de centrale databank van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) terechtkomen. Daarnaast kijkt de vzw strikt toe op het veilig gebruik van de via het GFD gedeelde patiëntengegevens, aangezien FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de privacybescherming van de patiënten.

Basisprincipes

Het garanderen van veiligheid en uniformiteit is onze absolute prioriteit.

Hiervoor maken we gebruik van het Single Message Concept, de Trusted Intermediate for Pharmacist en de Pharmaceutical Care Data Hub.  

Het Single Message Concept (SMC) is het concept dat de apotheker maar één keer moet inloggen/registreren om toegang te hebben tot alle diensten (GFD, Assurpharma, RaOTD). Het SMC is gericht op het verzamelen en beheren van kwalitatieve gegevens van apothekers.

De Trusted Intermediate for Pharmacist (TIP) zal de inkomende data timestampen (= voorzien van datum en uur) en doet dienst als ‘filtersysteem’, zodat alleen geneesmiddelen en magistrale bereidingen opgeslagen worden in het GFD. Daarnaast voert de TIP een kwaliteitscontrole en validatie van de informatie uit, doet een eventuele service routing (indien de info voor een andere dienst bedoeld is) en zal het de uitgaande data opnieuw van een timestamp voorzien.

Deze uitgaande data worden ten slotte doorgestuurd naar de Pharmaceutical Care Data Hub (PCDH) en in versleutelde vorm opgeslagen.

Dankzij deze geïntegreerde oplossing staat FarmaFlux garant voor een uniforme, beveiligde en kwaliteitsvolle gegevenscollectie en registratiesysteem.

Tarieven
  1. Verplicht om gebruik te maken van de diensten:

Aansluiting FarmaFlux
0€/100€

Voor apothekers aangesloten bij één van de initiatiefnemers (APB, OPHACO, VAN, AUP) bedraagt de activeringskost 0€, anderen betalen één keer 100€.

Single Message Concept
15€/maand*

Kost per apotheek voor het gebruik van de uniform, beveiligde gegevens en het registratiesysteem. Weet dat 7€ hiervan naar uw softwarehuis gaat.

  2. Optioneel: Keuze van de basisdiensten

Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

0€

Deze dienst wordt gratis ter beschikking gesteld aan het apothekerskorps.

AssurPharma

2,17€ bonus/maand

Voor het gebruik van deze dienst krijgt de apotheker een incentive van 2,17€ per maand.

* Indexering
De verkoopprijs kan worden aangepast in functie van de toename van de productiekosten ten gevolge van een stijging van de salarissen, brandstoffen.
De apotheker zal van deze prijsverhoging schriftelijk in kennis worden gesteld 1 maand voor de effectieve toepassing. Indien de apotheker niet akkoord gaat met deze prijsverhoging, kan hij deze overeenkomst eenzijdig opzeggen mits het versturen van een aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na kennisname.

 

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.