13 oktober 2021

FarmaForms: De technische kant bekijken

We hebben FarmaForms ingezet om apothekers te ondersteunen bij hun zorgtaken.

We hebben FarmaForms ingezet om apothekers te ondersteunen bij hun zorgtaken. Dit resulteerde in 3 projecten:  de pop-up voor de Covid-19 sensibilisatie, het invulformulier voor het certificaat voor de sneltesten en de pop-up voor de komende griepvaccinatie. We kijken met onze It-ers Alain Sillen en Boris Ideler even achter de schermen hoe deze FarmaForms tot stand komen.

Vanuit de Taskforce Vaccinatie kwam het idee om de apothekers in te schakelen om de Covid-19 vaccinatiegraad de hoogte in te duwen. Aan FarmaFlux werd gevraagd hiervoor twee pop-ups te ontwikkelen die op het scherm in de apotheek zouden verschijnen, zodat de apotheker een sensibilisatiegesprek kon voeren met de patiënt.

Alain: “Ik bouw zo’n formulier op vertrekkend van de briefing, daarbij gebruikmakend van de Form Builder van de Fhir* vragenlijst (zie afb.) waarin ik de gewenste items aanduid zoals naam, telefoonnummer, INSZ-nummer en eventuele vragen. Van alles wat ik op die manier aanduid (zie middelste kolom), genereer ik in de rechterkolom een json, waardoor de ingevoerde data in een ander formaat worden verpakt.” 

Form Builder 3 JSON

Boris: “Daarna verwerk ik het verder en pas ik bijvoorbeeld de kleur aan van blauw naar het apothekersgroen. Het resultaat is dan uiteindelijk een FarmaForm zoals je er hieronder één ziet voor de komende griepvaccinatie-campagne. “

POP up Griep Nl

In de apotheek

Boris:Voor deze griepcampagne (vanaf midden oktober), zal de apotheker met behulp van het INSZ-nummer van de patiënt zien of deze tot de beoogde doelgroep behoort (50+, diabetes, hart-, nier- of longproblemen). Indien dit het geval is, opent de webbrowser met een gepersonaliseerde en beveiligde URL en verschijnt een form op het scherm waarin de patiëntgegevens reeds zijn ingevuld (naam, voornaam, INSZ-nummer). Na het afleveren van het vaccin, kan de apotheker het formulier vervolledigen en naar FarmaFlux verzenden. ”

Transparantie

Wat gebeurt er nu eigenlijk bij FarmaFlux met die forms?

Boris: “Wij analyseren de metadata en maken daarvan een dashboard om eventuele technische anomalieën op te sporen. Ook monitoren we continu of er geen algemene problemen zijn bij de uitrol van deze dienst of bij de softwarehuizen. We werken zo goed mogelijk met hen samen om snel problemen te detecteren en op te lossen, zodat er geen impact is op de dagelijkse werking van de apotheek. Aan de hand van de data uit die forms (zie verder onder Privacy), die geanonimiseerd en geaggregeerd worden, zorgen wij ook voor rapporteringen ten behoeve van beroepsontwikkeling en –verdediging en dit op niveau van de gewesten, provincies, eerstelijnszones tot de individueleapotheek, en dit afhankelijk van de vraag en nood van het specifieke project.”

POP up 1 2 Nl 373x283

Alain: “In feite sta ik dus aan het begin van dit hele proces en doet Boris de visualisatie, samen doen we de rapportering. Onze collega Jan Lenie zorgt ervoor dat alles – de vragenlijst en de URL naar de apotheker – beveiligd doorgestuurd wordt in elke fase van dit proces. Hij garandeert dat de flow tot in de apotheek op een veilige en vlotte manier gebeurt.”

Privacy

En hoe zit het met de privacy bij dit hele proces? FarmaFlux slaat de data van die patiënten niet op. Zo was FarmaFlux bij de sensibilisatiecampagne voor Covid-19 vaccin de facilitator tussen de apotheek en de Vaccination Codes Database – de authentieke bron van vaccinatiecodes die toelaat te interpreteren of er een pop-up moest worden getoond bij die patiënt of niet. Apothekers moeten niets doen om deze dienst te activeren, hij wordt automatisch uitgerold voor al wie een FarmaFlux contract heeft.

* FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) is een internationale standaard voor codering, die door FarmaFlux als een van de eersten wordt gebruikt.


Laatst gewijzigd op 13/10/2021

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.