Farmaceutisch Medicatieschema

Het Farmaceutisch Medicatieschema is een schematisch en globaal overzicht van alle geneesmiddelen die voor een patiënt werden voorgeschreven en/of zonder voorschrift aan hem werden afgeleverd.