13 februari 2019

Impact GFD bij Belgische apothekers

In een enquête bij Belgische apothekers over de impact van het GFD (1) bevestigen 91% van de ondervraagden dat het GFD vooral heeft bijgedragen tot een betere zorgkwaliteit bij aflevering.

In een enquête bij Belgische apothekers over de impact van het GFD (1) bevestigen 91% van de ondervraagden dat het GFD vooral heeft bijgedragen tot een betere zorgkwaliteit bij aflevering.

Inderdaad is het GFD eerder een meerwaarde voor de kwaliteit van de zorg (75,6%) dan wel een hulpmiddel bij administratieve problemen (12,2%), zoals een onleesbaar voorschrift, een onbekende posologie/dosering of bij andere aspecten zoals een door de arts foutief voorgeschreven geneesmiddel enz. (3,1%).

Zorg eerst 

Wat het zorgaspect betreft, speelt het GFD vooral een rol bij therapietrouw en het opsporen van geneesmiddelen shoppers, in mindere mate ook bij de keuze en de posologie van het geneesmiddel. Zo gaf 26,7% van de ondervraagde apothekers aan dat het GFD de therapietrouw verbeterde. Daarbij werkte in 1 geval op 5 het checken van de dosis therapietrouw in de hand, terwijl het steeds meegeven van hetzelfde generieke merk bij iets meer dan de helft (54,3%) de trouw verhoogde. Dit blijkt vooral voor ouderen – vaak gepolymediceerde patiënten – belangrijk te zijn, het voorkomt immers verwarring.

Ook bij het opsporen van geneesmiddelen shoppers (22,1%) bewees het GFD zijn nut, waarbij  de apotheker in 17% van de gevallen een arts of inspectie verwittigde.

13,7% van de ondervraagden gaf aan dat het GFD ook een meerwaarde heeft bij de keuze van het geneesmiddel. Zo bleek uit het GFD dat een geneesmiddel ongeschikt was, bijvoorbeeld omwille van contra-indicaties, ongewenste effecten of geneesmiddelen interactie.

Met of zonder GFD

Gfd Dpp Febr. 2019 (1)

In de enquête werd ook gevraagd of de meerwaarde had kunnen gedetecteerd worden zonder het GFD te raadplegen. Bijna 6 op 10 van de ondervraagde apothekers antwoordde dat dit niet het geval was. Goed dat al 98% van het apothekerkorps vandaag het GFD gebruikt! (Cijfers  FarmaFlux, 01-02-2019)

  • Cfr de VUB-studie van Tom BEAUJEAN die in de twee vorige blogposts ook al ter sprake kwam.

Laatst gewijzigd op 13/02/2019

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.