15 januari 2023

Registratie Covid-19 sneltesten.

Na de pop-ups voor de sensibilisering voor de vaccinatie bood zich een tweede mogelijkheid aan voor een eForm, nl. toen de apothekers sneltesten mochten afnemen in de apotheek.

Wat is het?

Vanaf april 2021 startte in Brussel een pilootproject Testing in 8 Brusselse apotheken. De resultaten van de sneltesten die in de apotheek uitgevoerd worden, moesten op een veilige manier naar de overheid worden gestuurd. FarmaFlux ontwikkelde hiervoor een nieuw eForm waarmee de sneltesten geregistreerd worden in de apotheek. De apotheker vult hiervoor eenvoudigweg de pop-up in die op zijn scherm verschijnt. FarmaFlux stuurt deze registratieformulieren door naar Sciensano die de eForms verwerkt en doorstuurt naar Digitaal Vlaanderen die finaal de certificaten aanmaakt voor de burgers met een negatief testresultaat en ze ter beschikking stelt op de CovidSafe applicatie en op Mijngezondheid.be.

Het uitvoeren van sneltesten in de apotheek is momenteel verlengd tot eind 2023.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de wettelijke opdracht gegeven in het KB van   van 5 JULI 2021 betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers wordt de apotheker gemachtigd sneltesten af te nemen en deze gegevens te verwerken. Op vraag en instructie van de apotheker werd een specifieke e-form opgemaakt om deze door te sturen naar de bevoegde instantie.

Verwerkingswijze

Een specifiek formulier werd opgemaakt om de gegevens versleuteld van de patiënt door te sturen naar de bevoegde overheidinstantie tot het verkrijgen van een COVID-certificaat.

 

Soorten persoonsgegevens

NAAM patiënt

 

INSZ nummer

 

Geslacht

 

Geboortedatum

               

Dd/MM/YYYY

Adres Patient

 

Mobiel telefoonnummer

 

Plaats afname

 

Identificatiegegevens apotheek

 

Type test

 

Eindresultaat Testen

 

 

 

Categorie van betrokkenen

 

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden dagelijks opgemaakt en verwijderd.

 

Bijkomende informatie

 

Contactpersoon project

Barbara Verboven - Project manager


Contactpersoon FarmaFlux:


Corine Dewinter 

 


Laatst gewijzigd op 15/01/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.