07 februari 2023

Wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden

De verschillende Zorginitiatieven kunnen worden onderverdeeld in verschillende grote categorieën. Deze categorieën ook wel verwerkingsdoeleinden genoemd worden onderscheiden op basis van het specifieke doel waarom deze verwerkt worden.

Wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden

In het kader van een aanvraag van een derde tot verwerking voor wetenschappelijke  onderzoeksdoeleinden, zal FarmaFlux de ingezamelde gegevens verwerken of verder verwerken tot geanonimiseerde (of desgevallend gepseudonimiseerde) geaggregeerde data voor deze specifieke doeleinden.

Alle projecten die onder deze verwerkingsdoeleinden  vallen worden beoordeeld door de Raad van Bestuur en de DPO van Farmaflux.

Verwerkingsdoeleinde

Wetenschappelijk onderzoek

Verwerkingsgrond

Wettelijk art 6 lid1, f) en art 9 lid 2, j) AVG

Type van gegevens

Geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens

Verwerkingswijze

Het opslaan, anonimiseren, pseudonimiseren van de Persoonsgegevens

Bewaringstermijn

Afhankelijk van het project

Vrijgave gegevens

Enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens kunnen gerapporteerd worden.

In het kader van de verwerkingen voor het doeleinde  "Wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden " zal Farmaflux ook desgevallend Persoonsgegevens die ontvangen en opgeslagen  werden in het kader van andere verwerkingen verder opslaan in de ANON databank voor verdere verwerking met het oog op de optimalisatie van de wetenschappelijke doeleinden, mits het nemen van passende waarborgen en technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de GDPR, zoals het pseudonimiseren of anonimiseren van de Persoonsgegevens. De doeleinden van de verdere verwerkingen zullen steeds verenigbaar zijn met primaire verwerkingsdoeleinden.

Momenteel zijn er geen projecten die onder dit doeleinde ressorteren.

 

 

 

 


Laatst gewijzigd op 07/02/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.