26 oktober 2022

Farmaceutische zorg

De verschillende Zorginitiatieven kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën ook wel verwerkingsdoeleinden genoemd worden onderscheiden op basis van het specifieke doel waarom deze verwerkt worden.

Farmaceutische zorg

 

In het kader van dit doeleinde, kan de Apotheker aan Farmaflux de instructie geven om bepaalde tools ter bevordering van de zorg aan de patiënt ter beschikking te stellen. Via deze tools/pop-ups kan de Apotheker dan beslissen of hij/zij een welbepaalde patiënt aanspreekt op het gebruik van de medicatie en vaccinatie en hem daarover adviseert, een afbouwschema opstelt zoals bij gebruik van benzodiazepines enz.

De vaccinatie pop-ups voor de griep en Sensibilisering COVID-vaccinatie kaderen in dit verwerkingsdoeleinde.

De specifieke projecten in het kader van deze categorie van verwerkingen worden hier weergeven op de website.

In het kader van de verwerkingen voor het doeleinde Farmaceutische zorg zal Farmaflux ook desgevallend Persoonsgegevens die ontvangen en opgeslagen werden in het kader van andere verwerkingen verder opslaan in de ANON databank voor verdere verwerking met het oog op de optimalisatie van de Farmaceutische zorg door de apotheker, mits het nemen van passende waarborgen en technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de AVG, zoals het pseudonimiseren of anonimiseren van de Persoonsgegevens. De doeleinden van de verdere verwerkingen zullen steeds verenigbaar zijn met primaire verwerkingsdoeleinden. 

Je vindt hieronder een tabel van de lopende projecten en de link naar de betreffende projectpagina. 

Sensibilisering Griep 

Sensibilisering COVID-vaccinatie 

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

Farmaceutische zorg

Verwerkingsgrond

Wettelijke opdracht apotheker

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijze

De Persoonsgegevens worden vergeleken met voorafgaandelijk bepaalde parameters .

Bewaringstermijn

Afhankelijk van de tool


Laatst gewijzigd op 26/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.