20 januari 2023

Sensibilisering Griep 2022

FarmaFlux ontwikkelde ook niet-Covid gerelateerde eForms.

Wat is het?

De eerste niet-covid gerelateerde eForm betrof de sensibilisering van verschillende doelgroepen van patiënten om zich te laten vaccineren tegen de griep. De apotheker kan met behulp van het INSZ nummer van de patiënt zien of deze tot de beoogde doelgroep behoort (50+, diabetes, hart-, nier- of longproblemen).  Indien dit het geval is, opent een gepersonaliseerde en beveiligde URL en verschijnt een pop-up (eForm) op het scherm waarin de patiëntgegevens reeds zijn ingevuld. Na het afleveren van het vaccin, vervolledigt de apotheker het formulier en stuurt het naar FarmaFlux die het totaal aantal afgeleverde vaccins opvolgt om de rol van de apothekers in deze griepcampagne duidelijk te stellen (griepmonitoring).

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de Farmaceutische zorg, wordt op vraag van de apotheker een welbepaalde pop-up getoond voor de patiënten die binnen bepaalde criteria vallen om gevaccineerd te worden tegen de griep en waarmee de apotheker op basis van deze pop-up een gesprek kan aangaan.

Verwerkingswijze

In het kader van de wettelijke opdracht van de apotheker om personen te sensibiliseren, worden de antwoorden van de patiënt geregistreerd, zodat een overbevraging van de patiënt kan worden vermeden.

Soort persoonsgegevens

ColumName

Description

Details

DATUM

Aggregatiedatum

 

APOTHEEK

Apotheek die de pop- up gebruikt

 

POP UP 1

Patiënt komt in aanmerking voor griepvaccin

 

LEEFTIJDSCATEGORIE

Geregistreerde resultaten per leeftijdscategorie

 

#PATIENTS

Aantal patienten waarvoor de pop-up werd getoond

 

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Persoonsgegevens

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens worden bewaard voor de duur van 1 jaar.

Bijkomende informatie

Contactpersoon project:
Marleen Haems – KOVAG

Contactpersoon FarmaFlux:
Corine De Winter

Marc Buckens


Laatst gewijzigd op 20/01/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.