15 januari 2023

Sensibilisering Covid-vaccinatie in 2021

De Covidpandemie heeft de apotheker voorgoed op de zorgkaart geplaatst.

Wat is het?

Het begon eigenlijk met de overheid die de apothekers in 2021 vroeg te helpen om de vaccinatiegraad te verhogen en patiënten die twijfelden of vragen hadden rond vaccinatie te informeren. De IT-ers van FarmaFlux ontwikkelden een eForm die als een pop-up op het scherm van de apotheker verscheen om patiënten ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren. Dankzij deze pop-up kon de apotheker een gesprek starten en de vaccinatiestatus van zijn patiënten volgen. Voor elke patiënt die in de apotheek komt en tot de doelgroep behoort, verschijnt een pop-up waarop de apotheker moet reageren. We onderscheiden 2 types pop-ups, een eerste pop-up verschijnt wanneer de oproepingsbrief naar de patiënt vertrokkenis, zonder dat de patiënt zijn eerste vaccin gekregen heeft. De tweede pop-up verschijnt indien depatiënt een vaccin heeft ontvangen waar 2 dosissen van nodig zijn en als reeds de eerste dosis werd toegediend, maar nog niet de tweede dosis. Aan de hand van de metadata uit de FarmaForms zorgt FarmaFlux ook voor rapporteringen ten behoeve van de ontwikkeling en verdediging van het beroep en dit naar de overheid, gewesten, provincies, eerstelijnszones tot de individuele apotheek.

In totaal werden in alle Belgische apotheken bijna 4,9 miljoen vaccinatiegesprekken gevoerd tussen 31 maart en 1 oktober 2021.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de Farmaceutische zorg, wordt op vraag van de apotheker een welbepaalde pop-up getoond voor de patiënten die nog niet gevaccineerd werden. Op basis van deze pop-up kon de apotheker een gesprek aangaan.

Verwerkingswijze

In het kader van de wettelijke opdracht van de apotheker om de personen te sensibiliseren, worden de antwoorden van de patiënt geregistreerd, zodat een overbevraging van de patiënt kan worden vermeden.

ColumName

Description

Details

DATUM

Aggregatiedatum

 

APOTHEEK

Apotheek die de pop-up gebruikt

 

SOFTWAREHUIS

uitrol door de softwarehuizen

 

POP UP 1

Opgenomen resultaten:  opgeroepen Patiënt -> nog geen vaccin gegeven

 

POP UP 2

Geregistreerde resultaten: 1e vaccin toegediend; patiënt heeft nog geen tweede vaccin gekregen.

 

LEEFTIJDSCATEGORIE

Geregistreerde resultaten per leeftijdscategorie

 

#PATIENTS

Aantal patienten waarvoor de pop- up werd getoond

 

 

Categorie van betrokkenen

De Patient

Geanonimiseerde gegevens

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden dagelijks opgemaakt en verwijderd.

Bijkomende informatie

 

Contactpersoon project
Marleen Haems

Contactpersoon FarmaFlux:

Marc Buckens 

Corine Dewinter 

 
Laatst gewijzigd op 15/01/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.